วิธีลงทะเบียนสมัคร IC Markets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

1. เข้าสู่เว็บไซต์ IC Markets ที่ https://www.icmarkets.com/global/en/ หรือ https://www.icmarkets.com/global/th/ (สำหรับหน้าเว็บไซต์ภาษาไทย)

 • นำเม้าส์ไปชี้ที่ “การเทรด”
 • ต้องการเปิดบัญชีจริง ให้กดปุ่ม “Start Trading” หากต้องการเปิดบัญชีทดลอง ให้กดปุ่ม “หรือลองเดโมได้ฟรี”

2. การเปิดบัญชีจริง

 • กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้เรียบร้อย (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 • เลือกประเภทบัญชี และสามารถเลือกเป็นบัญชีอิสลามได้ จากนั้นกรอกข้อมูลวันเกิด และที่อยู่ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 • ตั้งค่าบัญชีซื้อขาย โดยเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย, ประเภทบัญชี (Standard/ Raw Spread) และสกุลเงิน แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 • ตรวจสอบรายละเอียดส่วนตัว และข้อมูลบัญชี หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “ต่อไป” หรือหากต้องการแก้ไข สามารถกดปุ่มดังรูป
 • เลือกคำถามเพื่อความปลอดภัย และพิมพ์ตอบคำถามนั้น (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่มเช็คถูกหน้าคำว่า “I have read and agree…” แล้วกดปุ่ม “ส่ง”
 • ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นหาอีเมลที่มาจาก IC Markets
 • เมื่อเปิดอีเมลแล้ว ให้กดปุ่ม “secure client area”
 • กรอกรหัสผ่านที่ต้องการใช้ จากนั้นกดปุ่ม “continue”
 • กดปุ่ม “login”
 • ใส่อีเมลและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้น กดปุ่ม “login”

3.ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ แล้วกดปุ่ม “NEXT”
 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรด แล้วกดปุ่ม “submit”
 • เลือกประเทศที่พักอาศัย แล้วกดปุ่ม “continue” (หากพักในประเทศไทย ให้กดเลือก Other)
 • เลือกเอกสารที่ต้องการยืนยันตัวตน สามารถใช้ได้ทั้งใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และพาสปอร์ต
 • กดปุ่มเพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง จากนั้นกดปุ่ม “next”
 • ยืนยันใบหน้า โดยกดปุ่ม “i’m ready” จากนั้นทำตามที่บนหน้าจอระบุไว้
 • กดปุ่ม “next”
 • เข้าไปตรวจสอบในอีเมล หากได้รับข้อความที่มีข้อมูลบัญชีที่เราต้องการสมัคร แปลว่าการยืนยันตนตนสำเร็จ และสามารถทำการซื้อขายได้เลย