วิธีลงทะเบียนสมัคร IG เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน : บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • ยืนยันที่อยู่ : บิลค่าน้ำค่าไฟหรือรายการเดินบัญชีธนาคาร

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “Create live account”

 • เลือกประเทศที่อยู่ปัจจุบัน
 • เลือกคำนำหน้า
 • กรอกชื่อ-นามสกุล
 • กรอกอีเมล
 • ตั้ง username โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • มี 6-20 ตัวอักษร
  • ตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้
  • เช่น abcdef หรือ abcd12
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • 8-20 ตัวอักษร
  • มีตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
  • ตัวเลข 1 ตัว
  • เช่น AbCd1234
 • กดปุ่ม “Next”

 • กรอกวันเดือนปีค.ศ.เกิด เช่น 15 02 1970
 • เลือกประเทศเกิด
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • เลือกสัญชาติ
 • ถ้ามีสัญชาติเดียวเลือก “No” จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 • กรอกที่อยู่ เช่น บ้านเลขที่/หมู่/ตำบล
 • กรอกอำเภอ/จังหวัด/ประเทศ
 • กรอกรหัสไปรษณีย์ จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 • กรอกข้อมูลด้านการเงิน
 • เลือกจำนวนรายได้ต่อปี หน่วย USD (1 USD = 36.7 บาท)
 • เลือกจำนวนเงินเก็บและการลงทุน หน่วย USD (ต้องเลือกจำนวนเงินที่ระบบสามารถเปิดบัญชีให้ได้ ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ต่อปี)
 • เลือกแหล่งที่มาเงินทุน
 • เลือกจุดประสงค์ของบัญชีนี้
 • เลือกสถานการณ์จ้างงาน
 • เลือกอุตสาหกรรมของงานที่ทำ
 • เลือกอาชีพที่ทำ จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรด

 • กดปุ่ม “I agree to all”
 • หากต้องการรับข่าวสารทางอีเมลให้กด “Yes” จากนั้นกดปุ่ม “Finish”

 • กดปุ่ม “Explore our dealing platform”

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “Upload your documents”

 • เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการอัปโหลด : พาสปอร์ต, ใบขับขี่ หรือบัตรประชาชน
 • กดปุ่ม “Front page” แล้วเลือกรูปภาพเอกสารด้านหน้า
 • กดปุ่ม “Back page” แล้วเลือกรูปภาพเอกสารด้านหลัง

 • กดปุ่ม “Add another proof of id” แล้วเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการอัปโหลดอีกประเภท แล้วทำเหมือนขั้นตอนก่อนหน้า
 • เลือกประเภทเอกสารยืนยันที่อยู่ : บิลค่าไฟหรือรายการเดินบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
 • กดปุ่ม “Add file” แล้วเลือกไฟล์เอกสาร
 • กดปุ่ม “Upload documents”

 • ให้รอระบบทำการตรวจสอบเอกสาร
 • กดปุ่ม “Demonstrate your knowledge” เพื่อทำการทดสอบความรู้ โดยจะต้องทดสอบความรู้ให้ผ่านเพื่อที่จะยืนยันตัวตนสำเร็จ *ระบบจะมีบทเรียนให้อ่าน