วิธีลงทะเบียนสมัคร Infinitas Global Limited (INF) เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม ลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ)
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 8-20 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai@65
 • กดปุ่ม ส่ง

 • เข้าไปที่อีเมล แล้วเลือกข้อความ [INF]: Please verify your email address
 • คลิก link ที่แนบมากับอีเมล

 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม ต่อไป

 • เลือกหลักฐานที่จะใช้ยืนยันตัวตน (แนะนำ id card)
 • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • กดปุ่ม ต่อไป

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน
 • เช็คถูกหน้าข้อความ “ยืนยันข้อตกลง…”
 • กดปุ่ม ยืนยัน

 • เข้าไปที่อีเมล แล้วเลือกข้อความ [INF] Trading Account Activated
 • จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ซึ่งสามารถนำไปใช้เทรดได้เลย
 • โบรกเกอร์นี้ ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน