วิธีลงทะเบียนสมัคร INFINOX เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

A screenshot of a website

Description automatically generated

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่/หนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตขับขี่ สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใช้บัตรประจำตัวประชาชนจะง่ายที่สุด!

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และการยืนยันตัวตน

A black and yellow logo

Description automatically generated

 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
 • กดปุ่ม เปิดบัญชีตอนนี้

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • กรอกข้อมูลที่อยู่อาศัย
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • กรอกข้อมูลการจ้างงาน
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • ตั้งค่าบัญชี
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม คลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดภาพหลักฐานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • ตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับหน้าบัตรหรือไม่ หากไม่ตรง สามารถทำการแก้ไขได้เลย

 • อัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม คลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • หากใช้บัตรประจำตัวประชาชนในขั้นตอนที่แล้ว ก็อัปโหลดไฟล์เดิม (ใช้แค่ด้านหน้า)
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • รอการตรวจสอบการยืนยันตัวตน ใช้เวลาประมาณ 1 นาที
 • หากได้รับอีเมลดังภาพ = ยืนยันตัวตนสำเร็จ จากนั้นโบรกเกอร์จะอนุมัติการเปิดบัญชีให้