วิธีลงทะเบียนสมัคร markets.com เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน ใช้เวลารวมกันไม่ถึง 20 นาที

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และการยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม ลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษร 6 ถึง 15 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai+65
 • กดปุ่ม Continue

 • กดปุ่ม Continue
 • เข้าไปยังอีเมลที่กรอกไว้ หาข้อความนี้หัวเรื่อง “Please Confirm Your Email”
 • กรอกรหัสที่ได้รับจากข้อความ ลงบนเว็บไซต์ของ markets.com
 • กดปุ่ม Continue

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม Continue
 • เมื่อแสดงหน้า Tearms and Policies ให้กดปุ่ม Confirm

 • กดปุ่ม Continue
 • กดปุ่ม Deposit Later

 • เลือกเอกสารที่ต้องการใช้ในการยืนยันตัวตน (บัตรประจำตัวประชาชน ง่ายสุด)

 • กดปุ่ม Browse ด้านซ้าย เพื่อเลือกไฟล์เอกสารด้านหน้า
 • กดปุ่ม Browse ด้านขวา เพื่อเลือกไฟล์เอกสารด้านหลัง
 • เมื่ออัปโหลดลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Upload

 • อัปโหลดลดเอกสารเสร็จสิ้น รอการตรวจสอบ
 • กดปุ่ม Explore Platform

 • เข้าไปตรวจสอบอีเมล หากได้รับข้อความนี้ = ยืนยันตัวตนสำเร็จ (รอประมาณ 15 นาที)

3. การตรวจสอบข้อมูลบัญชี

 • เมื่อเข้าสู่หน้าแพลตฟอร์ม ให้กดปุ่มดังภาพ

 • เลือก My Account
 • จะมีข้อมูลบัญชี ทั้งบัญชีจริง และบัญชีสาธิต