วิธีลงทะเบียนสมัคร NAGA เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน: บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • ยืนยันที่อยู่: บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือรายการเดินบัญชีธนาคาร

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “Get Started”

 • กรอกอีเมล
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ความยาว 8-64 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
 • เลือกประเทศ จากนั้นกดปุ่ม “Sign Up”
 • เลือกรูปหมีแพนด้า 3 รูป เพื่อยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “Complete now”

 • กดปุ่ม “Continue”
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • เลือก “SMS” จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
 • เลือกรูปลิปสติก 3 รูป เพื่อยืนยันตัวตน

 • กรอกรหัสที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรอกชื่อ-นามสกุล
 • กรอกวันเดือนปีค.ศ.เกิดแบบไม่เว้นวรรค เช่น 01121990
 • กรอกบ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ แบ่งโดยการเว้นวรรค และห้ามกรอกตัว “/” ถ้าบ้านเลขที่มี “/”
  ก็ไม่ต้องกรอกบ้านเลขที่ เช่น 52 Moo 10 Suthep Mueang Chiang Mai
 • กรอกหมายเลขถนนใกล้ ๆ
 • กรอกรหัสไปรษณีย์
 • กรอกจังหวัด จากนั้นกดปุ่ม “Finish”

 • กลับมาที่หน้าหลัก จากนั้นกดปุ่ม “Verify identity” หรือรอที่ขั้นตอนที่แล้วสักครู่ ระบบจะนำทางไปขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ

 • กดปุ่ม “Continue”
 • เลือกประเทศที่มาของแหล่งเงินทุน
 • เลือกความมั่งคั่งสุทธิ หน่วย USD (1 USD = 37 บาท)
 • เลือกรายได้สุทธิต่อปี
 • เลือกสถานภาพการจ้างงาน

 • เลือกอุตสาหกรรมของอาชีพที่ทำ
 • เลือกแหล่งที่มาของเงินทุนที่นำมาลงทุน
 • เลือกประสบการณ์การเทรด
 • เลือกจุดประสงค์ในการเทรด จากนั้นกดปุ่ม “Finish”

3. การยืนยันตัวตน

 • ระบบจะนำมาที่หน้านี้โดยอัตโนมัติ
 • กดปุ่ม “Other” จากนั้นกดปุ่ม “CONTINUE”

 • เลือกประเทศ
 • เลือกประเภทเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • กดปุ่ม “NEXT”

 • กดปุ่ม “Upload manually”

 • กดปุ่ม “Upload the front…” เลือกรูปเอกสารยืนยันตัวตนที่เลือก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • กดปุ่ม “NEXT”
 • กดปุ่ม “NEXT”

 • รอที่หน้านี้สักครู่ ระบบจะนำทางอัตโนมัติ
 • กรอกข้อมูลที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ

 • กดปุ่ม “Upload document” เลือกเอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น รายการเดินบัญชีธนาคาร
  หรือบิลค่าน้ำค่าไฟ
 • กดปุ่ม “NEXT”
 • กดปุ่ม “NEXT”

 • รอระบบทำการตรวจสอบเอกสาร โดยระบบจะแจ้งทางเว็บไซต์และอีเมล ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

 • จะมีอีเมลแจ้งสถานะการตรวจสอบเอกสาร ถ้าแจ้งแบบนี้หมายความว่าตรวจสอบผ่านแล้ว ใช้งานบัญชีได้เลย

 • สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารในเว็บไซต์ได้ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลง
 • กดปุ่ม “My Documents”

 • ตรวจสอบสถานะเอกสารได้ที่ช่อง “Status” หากขึ้นว่า “Approved” หมายความว่าผ่านแล้ว

4. วิธีตรวจสอบบัญชีซื้อขาย

 • ที่หน้าหลัก สามารถดูบัญชีที่เปิดแล้วได้ที่บริเวณวงกลมสีแดง โดยบัญชีที่สามารถใช้งานได้
  จะมีสถานะ “LIVE”