วิธีลงทะเบียนสมัคร Orbex เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร / สัญญาเช่าอาคารพักอาศัย / ใบชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับการยืนยันที่อยู่
 • การรอตรวจสอบเอกสาร และเปิดบัญชี ใช้เวลานาน (จากการทดลอง ใช้เวลาถึง 4 วัน)

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม Register

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

 • เข้าไปที่อีเมล และหาข้อความหัวเรื่อง “Orbex Activation Link”
 • คลิก link ที่มากับอีเมล

 • ตั้งค่ารหัสผ่าน และกดปุ่ม Login Now
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 8-20 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai+65

 • เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร จากนั้นกดปุ่ม Open Account

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

 • กรอกข้อมูลด้านการงาน และอัปโหลดเอกสาร

 • กดปุ่ม Accept All แล้วกดปุ่ม Save
 • รอการตรวจสอบบัญชี ประมาณ 4 วัน
 • เมื่อได้รับข้อความแจ้งรายละเอียดของบัญชี = เปิดบัญชี และยืนยันตัวตน สำเร็จ