วิธีลงทะเบียนสมัคร PU Prime เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • เอกสารยืนยันที่อยู่ ที่สามารถใช้ได้ (ต้องไม่เกิน 6 เดือน) เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำ, แก๊ส) ใบแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม สร้างบัญชีจริง

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) เช่น ชื่อจริง อีเมล และรหัสผ่าน
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษร 6 – 18 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai@65
 • กดปุ่ม สร้างบัญชี

 • กดปุ่ม สร้างตอนนี้

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) เช่น วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • ตั้งค่าบัญชี (การเลือกแพลตฟอร์ม สามารเลือก MT4 หรือ MT5 ก็ได้ เพราะมีบัญชีให้เลือกเท่ากัน)
 • กดปุ่ม ยืนยัน

 • เมื่อแสดงหน้าจอนี้ = เปิดบัญชีสำเร็จ กดปุ่ม ทำการยืนยันตัวตนของคุณให้เสร็จ

 • เลือกเอกสารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตน (แนะนำ บัตรประชาชน)
 • ต้องอัปโหลดทั้งหน้า – หลังบัตร
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • อัปโหลดสำเร็จ รอการตรวจสอบเอกสาร สามารถกดปุ่ม กากบาท ออกได้เลย

 • เมื่อหน้าจอแสดงดังตัวอย่าง = การยืนยันตัวตนสำเร็จ
 • แต่จะเห็นว่ายังขาดการยืนยันที่อยู่ ให้กดปุ่ม เริ่มต้น

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) และอัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กดปุ่ม ยืนยัน

 • กดปุ่ม ตกลง และรอการตรวจสอบเอกสารยืนยันที่อยู่

 • หากหน้าจอแสดงคำว่า เสร็จสิ้น ทั้งหมด = การยืนยัน และเปิดบัญชี สำเร็จ