วิธีลงทะเบียนสมัคร Rich Smart Finance เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • การเปิดบัญชีค่อนข้างยาก หากได้รับอีเมลว่าเปิดบัญชีไม่สำเร็จ ให้ลองทำซ้ำขั้นตอนเดิม

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม ลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ)
  • ตัวอย่างการตั้งรหัสผ่าน
  • มีตัวอักษรตั้งแต่ 8-20 ตัว
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
  • มีอักขระพิเศษ เช่น #@!
  • เช่น Somchaijingjai@65
 • กดปุ่ม การยืนยัน และนำรหัสที่ได้จากข้อความในอีเมล กรอกในช่อง รหัสยืนยัน
 • กดปุ่ม สมัคร

 • หากหน้าจอแสดงข้อความดังตัวอย่าง แปลว่ายังลงทะเบียนไม่สำเร็จ
 • ให้เปลี่ยนไปลงทะเบียนในโทรศัพท์ (ขั้นตอนเหมือนกัน)

 • เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้เลือก Personal Detail

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ)
 • กดปุ่ม บันทึก
 • กดปุ่ม ยืนยันการบันทึก

 • กดปุ่ม หลักฐานประจำตัว

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • กรอกข้อมูล และส่งเอกสารยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม บันทึก
 • กดปุ่ม ยืนยันการบันทึก

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลือก Account and Fund Management
 • เลือก Open MT Account
 • ตั้งค่าบัญชี
 • กดปุ่ม Apply

A screenshot of a social media account

Description automatically generated

 • ตรวจสอบอีเมล หากได้รับข้อความแสดงข้อมูลบัญชี = เปิดบัญชีสำเร็จ