วิธีลงทะเบียนสมัคร Squared Financial เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน: บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • ยืนยันที่อยู่: บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือรายการเดินบัญชีธนาคาร

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “Open account”

 • กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • กรอกอีเมล
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ความยาวอย่างน้อย 9 ตัวอักษร
  • มีตัวเลข 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
  • อักษรพิเศษ 1 ตัว
  • เช่น AbCd1234!
 • กดปุ่ม “I’m not a robot” จากนั้นกดปุ่ม “Continue”

 • เลือกวันเกิดในปฏิทิน
 • เลือกสัญชาติ
 • กรอกที่อยู่ ตำบล อำเภอ คั่นด้วย “,” เช่น 52, Moo 10, Suthep, Mueang
 • กรอกจังหวัด
 • กรอกรหัสไปรษณีย์ จากนั้นกดปุ่ม “Continue”

 • เลือกสถานภาพการจ้างงาน
 • เลือกอุตสาหกรรมของงานที่ทำ
 • เลือกจำนวนความมั่งคั่งสุทธิ หน่วย USD (1 USD = 37 บาท)
 • เลือกจำนวนรายได้ต่อปี
 • เลือกจำนวนเงินที่คิดจะฝากกับเว็บไซต์ต่อปี
 • ตอบ “No” จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
 • เลือกระดับการศึกษา
 • ตอบคำถามเรื่องประสบการณ์เทรด จากนั้นกดปุ่ม “Continue”

 • เลือกประเทศที่เสียภาษี
 • ตอบ “Yes”
 • กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ถ้าไม่มีให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน
 • ตอบ “No” จากนั้นกดปุ่ม “Complete”

 • กดปุ่มหน้าข้อความนี้ จากนั้นกดปุ่ม “Continue”

 • กดปุ่ม “Click here to…”

 • กดปุ่ม “Verify” เพื่อยืนยันอีเมล

 • กดปุ่ม “Send Verification Email”
 • เปิดอีเมลเพื่อยืนยัน
 • กดปุ่ม “VERIFY NOW”

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “Click here to…”
 • กดปุ่ม “Upload” เพื่อยืนยันที่อยู่

 • กดปุ่ม “Start verification”
 • เลือกประเภทเอกสารที่ใช้ยืนยันที่อยู่ เช่น รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือบิลค่าน้ำค่าไฟ
 • กดปุ่ม “Select a file” อัปโหลดเอกสารที่เลือก
 • กดปุ่ม “Next step”

 • กรอกที่อยู่ตามเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กรอกที่อยู่ ตำบล อำเภอ คั่นด้วย “,” เช่น 52, Moo 10, Suthep, Mueang
 • กรอกจังหวัด
 • กรอกรหัสไปรษณีย์
 • กรอกประเทศที่อยู่อาศัย
 • กดปุ่ม “Submit”
 • กดปุ่ม “Done”

 • กดปุ่ม “My account”

 • กดปุ่ม “Click here to…”

 • กดปุ่ม “Upload” เพื่อยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “Click here to…”
 • กดปุ่ม “Start verification”
 • เลือกประเภทเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต บัตรประชาชน หรือใบขับขี่

 • กดปุ่ม “Upload image” อัปโหลดบัตรประชาชนด้านหน้า
 • กดปุ่ม “Confirm” ถ้ากดไม่ได้ ให้อัปโหลดรูปใหม่ที่ชัดเจนขึ้น โดยกดปุ่ม “Reupload photo”
 • กดปุ่ม “Next step”

 • กดปุ่ม “Upload image” อัปโหลดบัตรประชาชนด้านหลัง
 • กดปุ่ม “Confirm” ถ้ากดไม่ได้ ให้อัปโหลดรูปใหม่ที่ชัดเจนขึ้น โดยกดปุ่ม “Reupload photo”
 • กดปุ่ม “Next step”
 • กดปุ่ม “Done” แล้วรอระบบตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง

 • กดปุ่ม “My account”

 • กดปุ่ม “Click here to…”

 • สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ที่นี่ หรือกดปุ่ม “Profile” --> “Profile”
 • เอกสารที่ผ่านแล้วจะขึ้นสถานะ “Yes”

 • เมื่อเอกสารทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแล้วจะขึ้นสถานะ “Your profile is verified” ตอนนี้สามารถใช้บัญชีได้เต็มรูปแบบแล้ว

4. วิธีตรวจสอบบัญชีซื้อขาย

 • กดปุ่ม “Accounts” --> “Accounts Overview” เพื่อดูบัญชีที่เปิดไว้ โดยดูได้ที่บริเวณวงกลมสีแดง