วิธีลงทะเบียนสมัคร Swissquote เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

สรุปวิธีเปิดบัญชีอย่างรวบรัด

1.กดเปิดบัญชีเทรดหน้าเว็บไซต์

2.กดเปิดบัญชี Forex

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว

4.กรอกข้อมูลของคุณเพิ่มเติม

5.เลือกและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

6.ส่งข้อมูลการเปิดบัญชี

7.กดยืนยันตัวตนหลังจากเปิดบัญชี

8.ยืนยันตัวตน และรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

วิธีเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Swissquote

ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์ กดเปิดบัญชีเทรดตามลูกศร

ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากกดเปิดบัญชีจะขึ้นหน้าต่างดังรูป ให้เลื่อนลงมา

เลื่อนลงอีก

กดเปิดบัญชี Forex ตามลูกศร

ขั้นตอนที่ 3 : หลังจากกดเปิดบัญชี ระบบจะนำคุณมาหน้าต่างดังรูป กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังรูป

(ช่องไหนไม่มีเครื่องหมาย * ไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้กดถัดไปตามลูกศรดังภาพ

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกข้อมูลของคุณ

เลือกสถานะการจ้างงาน

เมื่อเลือกแล้วจะมีหน้าต่างตามที่คุณเลือกดังนี้

งานประจำ

ผู้ประกอบการ

ว่างงาน

เกษียณ

นักเรียน/นักศึกษา

อื่น ๆ (มี 2 ตัวเลือกระหว่าง แม่บ้าน/พ่อบ้าน กับ อื่น ๆ)

เมื่อเลือกเสร็จพร้อมกับกรอกข้อมูล ถัดมาให้คุณเลือกข้อมูลที่ตรงกับคุณดังภาพ

*หากมี* (เมื่อเลือกแล้วจะมีให้กรอกข้อมูลเหมือนดั่งข้อแรก)

ถัดมากรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาษี และเลือกว่าคุณเป็นพลเมืองอเมริกาหรือไม่

กดถัดไปตามลูกศร

ขั้นตอนที่ 5 : เลือกและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและการเงินของคุณ

เลือกแหล่งที่มารายได้ของคุณ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)

เลือกข้อมูลเพิ่มเติมดังรูป และกดถัดไปตามลูกศร

ขั้นตอนที่ 6 : หน้าถัดมาจะเป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกเอาไว้ก่อนหน้า เลื่อนลงมาข้างล่างสุด แล้วกดติ้กตามลูกศร (ยืนยันข้อมูล) และกดส่งข้อมูล Submit

ขั้นตอนที่ 7 : หน้าต่างหลังจากสร้างบัญชีเรียบร้อย ถัดมาคือการยืนยันตัวตน กดในวงกลมเพื่อยืนยันตัวตนต่อ

ขั้นตอนที่ 8 : การยืนยันตัวตน (ดูรูปภาพประกอบ)

1.เตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่มีกล้องและไมโครโฟนสามารถวิดีโอคอลได้

2.ถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่แสดงลายเซ็นต์ของคุณพร้อมกับโค้ดในบัตร และอัพโหลด

3.ยืนยันตัวตนผ่านการวิดีโอคอลกับทางเจ้าหน้าที่ (ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นคนแนะนำว่าต้องทำอย่างไร)

4.เซ็นต์สัญญา โดยสามารถกด Sign and download และจะมีสัญญาขึ้นมา ให้กด Sign ตามรูปภาพ

หน้าต่างเมื่อกดเข้ามา

สแกนบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

วิดีโอคอลกับทางเจ้าหน้าที่ (เวลาทำการ 22.00 – 6.00 เช้าตามเวลาประเทศไทย)

เซ็นต์สัญญา

เมื่อกดสัญญาอันที่ 1 (สัญญาเปิดบัญชี Forex) จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ

เมื่อใส่เสร็จจะแสดงสัญญาขึ้นมา กดเซ็นต์ตามวงกลมในภาพ

กดยืนยัน

ภาพสัญญาฉบับที่ 2 (สัญญาความเสี่ยงผลิตภัณฑ์) เซ็นต์สัญญาดังภาพ

เอกสารอัพโหลดเพิ่มเติม (หากมี)

เมื่อดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอนให้กด submit ตามลูกศร เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและแจ้งภายใน 2-3 วันหลัง Submit