วิธีลงทะเบียนสมัคร VT Markets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

ขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชี

1. เข้าสู่เว็บไซต์ VT Markets ที่ https://www.vtmarkets.com/ หรือ https://www.vtmarkets.com/th/ (สำหรับหน้าเว็บไซต์ภาษาไทย)

 • จากนั้นกดปุ่ม “เปิดบัญชีเทรดจริง”

A screenshot of a video game Description automatically generated

2. เลือกประเทศที่พักอาศัย, กรอกอีเมล์ และกำหนดรหัสผ่าน

 • รหัสผ่านต้องมีความยาวตั้งแต่ 5-16 ตัวอักษร
 • ใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัว และตัวพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัว
 • ใช้ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว (0-9) และอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว (!@#$%^&*.())
 • เมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “เปิดบัญชีจริง”

A screenshot of a computer Description automatically generated

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • สำหรับชื่อ นามสกุล สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • จากนั้น กดปุ่ม “Next”

A screenshot of a computer Description automatically generated

4. เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการเทรด, ประเภทของบัญชี และสกุลเงิน

 • จากนั้น กดเช็คถูกหน้าข้อความ “By ticking this box, you nearby agree to the following”
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม “Next”

A screenshot of a computer Description automatically generated

5. เข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ให้กดปุ่ม “Proceed to ID verification”

A screenshot of a computer Description automatically generated

6. เลือกวิธียืนยันตัวตน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • สามารถยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต, ใบขับขี่ หรือบัตรประกันสุขภาพ
 • จากนั้น กดปุ่ม “next”

A screenshot of a computer Description automatically generated

7. อัปโหลดภาพสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง (ในกรณีนี้ ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน)

 • โดยต้องใช้บัตรตัวจริง ห้ามมีการตัดต่อ
 • ถ่ายรูปสี ไม่สามารถใช้รูปขาวดำได้
 • ต้องเห็นข้อมูลครบถ้วน และชัดเจน
 • บัตรที่ใช้ในการยืนยันตัวตนต้องไม่หมดอายุ
 • จากนั้น กดปุ่ม “next”

A screenshot of a computer Description automatically generated

8. หน้าจอจะแสดงหน้านี้ หมายถึงสถานะรอการตรวจสอบการยืนยันตัวตน

 • โดยปกติแล้ว ใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงในการตรวจสอบ
 • หากใช้เวลานานกว่านั้น ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

A screenshot of a computer screen Description automatically generated

9. ผลการยืนยันตัวตนจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ หากขึ้นข้อความดังรูป หมายความว่า ยืนยันตัวตนสำเร็จ

 • เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว สามารถทำการซื้อขายได้เลย
 • หากไม่ได้รับข้อความ ให้ลองเช็คในอีเมล์ขยะ หรือสแปม
 • ได้รับข้อความแจ้งว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่าน จะต้องยืนยันตัวตนอีกครั้ง หรือเปลี่ยนวิธียืนยันตัวตน โดยใช้บัตรอื่น
 • จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนก่อน จึงจะสามารถทำการซื้อขายได้

A screenshot of a computer Description automatically generated