ความสะดวก ในการเปิดบัญชี และการใช้งาน ของ IC Markets

A screenshot of a computer

Description automatically generated

การเปิดบัญชี

 • บนเว็บไซต์สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ ถือว่ามีความสะดวกมาก สามารถดำเนินการเปิดบัญชีได้รวดเร็ว และครบถ้วน ภายใน 5 นาที
 • ให้คะแนนเต็ม 10/10 เนื่องจากใช้งานง่าย และสามารถทำความเข้าใจได้โดยไม่เกิดความติดขัด หรือเกิดปัญหา

A screenshot of a computer

Description automatically generated

การยืนยันตัวตน

 • การยืนยันตัวตน สามารถใช้เอกสารได้หลายประเภท เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต และใบขับขี่ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เฉพาะด้านหน้าได้ ถือว่ามีความสะดวกอย่างมาก
 • การยืนยันที่อยู่ สามารถใช้เอกสารต่างๆ ได้หลากหลาย ดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบแจ้งหนี้สาธารณูประโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และรายการเดินบัญชีของธนาคาร (เอกสารต้องอายุเกิน 6 เดือน)
 • ให้คะแนน 8/10 เนื่องจาก ใช้เอกสารเยอะสำหรับการยืนยันตัวตน แต่ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารไวมาก

A screenshot of a computer

Description automatically generated

การเลือกประเภทบัญชีที่เหมาะสม

 • 10/10 กับข้อมูลของบัญชีที่แจ้งบนเว็บไซต์ IC Markets มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละบัญชีได้อย่างดี ข้อมูลในส่วนที่สำคัญ ถือว่าครบถ้วนมาก เช่น ค่า commission, เงินฝากเริ่มต้น และค่าสเปรตเริ่มต้น เป็นต้น

A screenshot of a computer

Description automatically generated

การเพิ่มบัญชีเทรด

 • 10/10 ทำได้อย่างรวดเร็วมาก เลือกเพียง 4 ข้อเท่านั้น (แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้ในการเทรด, ประเภทบัญชี, สกุลเงิน และเลเวอเรจ) ก็จะสามารถใช้บัญชีที่ต้องการเพิ่มใหม่ได้เลย

A screenshot of a computer

Description automatically generated

การใช้งานในพื้นที่ส่วนบุคคล

 • 10/10 เว็บไซต์ทำงานได้เสถียร, รวดเร็ว, ครบถ้วน และแบ่งหมวดหมู่ในหน้าจอการใช้งานพื้นที่ส่วนบุคคลได้อย่างดี อีกทั้งยังมการออกแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่าย แต่สวยมาก

A screenshot of a computer

Description automatically generated

การหาข้อมูลในเว็บไซต์

 • 10/10 มีข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับโบรกเกอร์, วิดีโอความรู้มากมายที่จะช่วยให้ข้อมูลกับเทรดเดอร์มือใหม่ และข้อมูลของผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ซึ่งถือว่าครบสมบูรณ์, ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และหาข้อมูลได้ไม่ยาก

การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

 • 8/10 เป็นการสนทนาผ่านหัวข้อคำถามที่มีอยู่แล้วส่วนใหญ่ ไม่ได้สนทนาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งหัวข้อคำถาม หรือปัญหาที่อาจพบในการใช้งาน ค่อนข้างครอบคลุม และคำตอบที่ได้ก็ครบถ้วนทุกอย่าง
 • ต้องแจ้งชื่อ และ e-mail ก่อน ถึงจะสามารถถามคำถามได้

A screenshot of a chat

Description automatically generated

การให้งานแพลตฟอร์ม

 • แพลตฟอร์มการซื้อขาย ยอดนิยมอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 มีการใช้งานง่าย หากเกิดปัญหา หรือตัดขัดกับการใช้งาน สามารถหาวิธีแก้ไขได้บนอินเทอร์เน็ต
 • ในส่วนแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะของ IC Markets อย่าง cTrader ก็สามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชัน, เว็บไซต์ และ IOS/Android ซึ่งนับว่ามีหลากหลายช่องทางมาก และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวจากการใช้แพลตฟอร์มยอดนิยมเพียงไม่นาน ก็สามารใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด
 • 10/10 กับแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อบริการลูกค้าอย่างแท้จริง สะดวกสบาย และเสถียรมาก

A screenshot of a computer

Description automatically generated

สรุปคะแนนความง่าย สะดวก คล่องตัว ของ IC Markets

 • IC Markets มีการจัดการในส่วนของเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ได้เป็นอย่างดี การจัดหมวดหมู่ ความเสถียร และความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลถือว่าทำได้ดีมาก
 • มีการให้บริการบนหน้าเว็บไซต์หลากหลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย ที่มีการจัดทำ และใช้ภาษาออกมาอย่างถูกต้อง ทำให้ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล, การสืบค้นข้อมูล และดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ สามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้น
 • การติดต่อเจ้าหน้าที่ หากต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่ ค่อนข้างทำได้ยาก แต่ถ้ามีปัญหา หรือความขัดข้องใดๆ สามารถใช้งานแชทที่เป็น Bot เพื่อหาทางแก้ปัญหาได้ ซึ่งถือว่าทำได้ดี และครอบคลุมมาก