เส้น

Inside bar

                รูปแบบ price action ผ่านแท่งเทียนน่าจะเป็นที่นิยมของการเทรดแนว price action หรืออย่างน้อยเป็นตัวหลักประกอบการเทรดตามเทรนหรือการเทรดสวนเทรน เพราะรูปแบบ price action ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Pin Bar, Engulfing Bar หรือ Insde Bar ที่จะกล่าววันนี้เป็นรูปร่างที่เห็นง่าย ต่อการที่จะประยุกต์เข้ากับ trade setup การเทรดด้วยข้อมูลจาก Inside Bar จะเป็นทั้งการเทรดตามเทรนหรือสวนเทรนก็ได้ ต้องดูปริบทเป็นสำคัญก่อน เพราะการตีความต้องขี้นอยู่กับองค์ประกอบและจุดที่เกิดด้วยเป็นสำคัญ ไม่อาจอ่านแค่รูป Inside bar แล้วเทรดเลย

หลักการเบื้องต้นของการดู price action รูปแบบต่างๆ ก็จะดูจาก 2 บาร์เป็นอย่างน้อยเป็นหลัก ตามความหมายเลย Inside bar คือแท่งเทียนที่อยู่ภายในแท่งเทียนก่อนหน้านี้

                การเรียก ก็จะเรียกบาร์ที่โฟกัสเป็นหลัก เช่นกรณีด้านบน บาร์หลังก็จะอนู่ในพื้นที่ ของบาร์ก่อนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Low หรือ High ของบาร์ที่เรียก Inside Bar ดังนั้น Low ของ Inside Bar ก็จะสูงกว่า Low ของบาร์ก่อนนี้และ High ของ Inside Bar ก็จะต่ำกว่า High ของบาร์ก่อนนี้ บาร์อ้างอิงหลักที่คลุมพื้นที่ high/low ของ Inside Bar ได้เรียกกว่า Mother Bar  เพราะการอ่าน price action เกิดกจากการอ่านเทียบบาร์ต่อบาร์เป็นเบื้องต้นเลยดูว่าบาร์ที่เราโฟกัสและก่อนนี้สัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมให้ความสำคัญ ราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด ของบาร์นั้นๆ ด้วย

                Inside Bar ก็ตรงตามชื่อที่เรียกเลย เพราะบาร์นั้นๆ อยู่ใน (Inside) พื้นที่ (high/low ของบาร์ก่อน) หรือจะบอกว่า Inside Bar ต้องถูกปกคลุม (Engulfed) ด้วยบาร์ Mother Bar ก็ได้ หลักการพิจาณาเรื่อง Inside Bar จะตรงข้ามกับ Engulfing Bar ดูภาพด้านล่างประกอบ เมื่อบาร์ที่โฟกัส คลุมพื้นที่บาร์ก่อนนี้

                เพราะลักษณะที่ตรงข้ามกับ Inside Bar ก็จะมีการเรียก Engulfing Bar ว่าเป็น Outside Bar เพื่อจะได้ง่ายต่อการระบุประเภท

                Inside Bar บอกอะไร

                เมื่ออธิบายเรื่องออเดอร์ แสดงว่า market orders ที่ Insider Bar ไม่มากพอที่จะดันราคาไปทางใดทางหนึ่งได้เมื่อเทียบกับ Mother Bar อาจเป็นเพราะขาใหญ่ปิดทำกำไรบางส่วนเลยเกิดออเดอร์ตรงข้ามของบาร์ Mother Bar เลยทำให้ Inside Bar เกิดขึ้น หรือเพราะราคาไปเจอ Limit ordes มากพอที่จะหยุดราคา และมี market orders เข้ามาหนุนอีกด้วย แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะแรงเทรดจาก Mother Bar ได้ เลยต้องดูว่า Mother Bar เคลื่อนไหวด้านไหนเป็นหลักก่อนเพื่อดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น การอ่าน price chart หรือ price action จำเป็นต้องอ่านปริบท (price movement context) เป็น และดูว่าอยู่ตรงไหน (location) ด้วย ดังนั้นหลักการเบื้องต้น เมื่อคำนึงถึงโครงสร้างเป็นหลักก่อน การเข้าเทรดเบื้องต้นสำหรับเทรดเดอร์แนว price action ก็จะเปิดเทรดเมื่อเห็นราคาเบรค high หรือ low ของ Mother Bar  หรือตั้ง buy stop ที่ High ของ Mother Bar หรือ sell stop ที่ Low ของ Mother Bar

                การใช้ข้อมูล Inside Bar เพื่อเทรด

                สามารถใช้ Inside Bar เทรดทั้งตามเทรนหรือสวนเทรด แต่ต้องดูปริบ (price context) ประกอบและ ที่ๆ เกิด(price location)  เป็นสำคัญ ไม่ใช่ว่าทุก Inside Bar ที่เกิดขึ้นสามารถเทรดได้หมด ความเป็นไปได้ประกอบ เช่นเรื่อง Risk:Reward ทางที่ราคาจะไปง่ายเปล่า momentum เป็นอย่างไร เพราะต้องไม่ลืมที่เคยอธิบายถึงกลยุทธ์การเข้าเทรดเบื้องต้นของ Inside Bar เมื่อราคาเบรค High/Low ของ Mother Bar ทำให้ขาใหญ่รู้ว่า Stop orders อยู่ตรงไหนด้วยเป็นจุดที่ขาใหญ่ใช้ประโยชน์ได้

                Inside Bars ที่เลข 1 จะเห็นว่าเปิดโอกาสให้เทรดตาม Momentum ที่เกิดขึ้นก่อนหรืออยู่ในส่วนของ Mother Bar ทิ่วิ่งเข้าหา price level  หรือ demand ที่อยู่ตรงนั้น Inside Bar เลยเกิดเพราะ มี buy limit order อยู่ตรงที่ demand และขาใหญ่ปิดกำไรบางส่วนด้วย เลยทำให้ราคาในบาร์ต่อมาขึ้นมาผ่านไป 3 บาร์ก็ยังไม่สามารถเบรค High ของ Mother Bar ได้ที่ถือว่าเป็น momentum move ลงมาจากการเข้าเทรดด้านบน Inside Bars พวกนี้เลยเป็นผลให้เกิดเพื่อขาใหญ่จะได้มีโอกาสเข้าเทรดอีกต่อจาก momentum ที่ลงมา และเมื่อดันราคาผ่าน เขารู้ว่ามี trapped traders ที่เปิด long positons ตอนราคาเด้งจาก demand และรู้ว่าหลักการเทรด Insider Bars ทั่วๆ ไปคือ เมื่อราคาเบรค High/Low ของ Monther Bar พวกเทรดเดอร์ขาใหญ่ก็จะได้ Stop orders ตรงนั้นเร่งราคาให้พวกเขาอีกเมื่อพวกเขาดันราคาไปถึงจุดนั้นได้ โครงสร้างที่เกิด Insider Bar ที่เลข 1 ราคาโต้ตอบคือเป็นการ absorption ออเดอร์ที่เห็นชัด ที่ sellers ด้านบนต้องการ

                Insider Bar ที่เลข 2 ก็แบบเดียวกัน หลักๆ เกิดเพราะขาใหญ่ปิดกำไร หรือ take-proit บางส่วนพื้นที่ demand และยังเป็นการเทสว่าเทรดเดอร์อยากเปิด buy ตรงนั้นหรือเปล่าด้วย เลยทำให้เกิดราคาเด้งหรือ rejection การดูเรื่อง rejeciton เด้งมากหรือน้อยเมื่อเทียบหรือความสัมพันธ์กับอาการที่ราคาวิ่งเข้าไปหาเป็นอย่างไร เพราะ rejection นอกจากบอก trading pressure หรือมี market orders เข้ามา ยังบอกว่า limit orders พื้นที่ตรงนั้นใช้ไปด้วยทำให้เกิดอาการที่เรียกกว่า path of least resistance หรือถ้าราคากลับมาอีกที ราคาก็จะวิ่งผ่านได้ง่าย เพราะทั้ง limit orders ที่ลดไปและเพราะราคาวิ่งผ่านจุดนั้น stop orders ที่มาจาก stop loss ของพวก trapped traders และ breakout traders ด้วย

                ดังนั้นการใช้ Inside Bar จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อประกอบกับการอ่านปริบทของราคา (price context) โดยเฉพาะเรื่อง momentum และพร้อมหลักการ trapped traders เกิดขึ้นเพราะอะไร ยิ่งประกอบเรื่อง support/resistance หรือที่ๆเกิด (location) เข้ามาด้วย อย่าเทรดเพียงเพราะราคาเบรค high/low ของ Mother Bar การเทรดไม่ได้ง่ายแบบนั้น ท่านรู้ คนอื่นรู้ จากที่เป็นความได้เปรียบของการเทรดเพราะรู้มากกว่ากลายเป็นต่างเทรดเดอร์ทำสิ่งเดียวกันไม่มีข้อได้เปรียบ ขาใหญ่ต้องการให้รายย่อยคิดแบบนี้ เทรดแบบนี้ รู้ให้ทัน แต่เปิดเทรดเพราะเข้าใจบริบทว่าราคากำลังบอกอะไรและที่ไหน ด้วยการใช้ Inside Bar บอกเมื่อไร

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น