Margin Trading Forex

คอร์ส Forex ออนไลน์ เนื้อหาที่ 7 เป็นเรื่อง Margin Trading และ Swap สาเหตุที่เราต้องมาเรียนเรื่องนี้เพราะว่าMargin เป็นการใช้เงินที่เรามีอยู่ ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือ การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่เรื่องของ Swap คือ เรื่องของผลประโยชน์ที่เทรดเดอร์จะได้ และเสีย ในการเทรดค่าเงินนั้น จะมีส่วนต่างเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ทำให้เทรดเดอร์ได้ผลตอบแทน หรือเสียส่วนต่าง สิ่งนั้นเรียกว่าต้นทุนการถือข้ามคืน คือ Rollover หรือ Swap โดยต้นทุนนี้อาจจะดูไม่มีขนาดที่ใหญ่มาก แต่ถ้าหากการถือ position ค้างคืนไว้เป็นเวลานาน ก็ทำให้มันเป็นต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับกำไรที่เราทำได้เช่นกัน

Margin Trading คืออะไร

โดยหลักการของการซื้อขาย สมมุติว่าเราเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นและฝากเงินเข้าไปในบัญชีจำนวน 10,000 บาท ระหว่างนั้นทำการซื้อ ซื้อหุ้น XYZ มาในราคา 10 บาทต่อ 1 หุ้น จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 บาท หุ้นและ Portfolio จะแสดงผลดังต่อไปนี้

 • เงินคงเหลือ 9,000 บาท
 • มูลค่าหุ้น   1,000 บาท
 • มูลค่าพอร์ทลงทุนรวมเท่ากับ 10,000 บาท

เมื่อราคาหุ้นลดลงจาก 10 บาท เหลือ 8 บาทจะทำให้พอร์ทลงทุนของเราปรากฏมูลค่า ดังนี้

 • เงินคงเหลือ 9,000 บาท
 • มูลค่าหุ้น 800  บาท
 • มูลค่าพอร์ทลงทุนรวมเท่ากับ 9,800  บาท
ความหมายของ Leverage กับคาน
ภาพที่ 1 ความหมายของ Leverage กับคาน

ฟังดูก็เหมือนตรงไปตรงมาและง่าย การลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนแบบบัญชี Cash Balance ขณะที่การลงทุนใน Forex นั้นแตกต่างออกไป เพราะว่า การลงทุนใน Forex นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับการลงทุนในอนุพันธ์ เพราะว่ามี Leverage ให้ใช้นั่นเอง  ถึงตรงนี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อนหรือยังไม่เคยลงทุนในอนุพันธ์มาก่อนคงคิดว่า มันคืออะไร Leverage

Concept ของ Leverage คือการที่เรายืมเงินโบรคเกอร์มาเทรด เพราะว่า จำนวนเงินที่เรามีมันอาจจะน้อยเกินไป จนไม่สามารถซื้อสินทรัพย์ได้ โดยโบรคเกอร์ให้เรายืมเงิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ถ้าเราซื้อหุ้น XYZ ในราคาหุ้นละ 10,000 บาท จำนวน 1 หุ้น เราจะต้องใช้เงิน 10,000 บาท แต่เนื่องจากเราไม่มีเงิน พอ เรามีเงินเพียง 1,000 บาทเราก็สามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายได้สำหรับบัญชีที่ใช้ Leverage สมมุติว่าโบรคเกอร์แห่งนี้ให้คุณใช้ Leverage ที่ 1:100 นั่นหมายความว่า คุณสามารถใช้เงินในบัญชีของคุณซื้อหุ้นที่มีราคาใหญ่กว่าบัญชีของคุณ 100 เท่า นั่นคือ 1,000 x 100 = 100,000 บาทนั่นเอง ทีนี้หมายความว่าคุณมีอำนาจที่จะซื้อจากการที่โบรคเกอร์ของคุณใช้ Leverage บัญชีของคุณที่จะปรากฏเป็นดังนี้

 • ยอดคงเหลือบัญชีของคุณ … 1,000 บาท
 • ซื้อหุ้น XYZ 1 หุ้นใช้ Margin … 10  บาท  (มาจาก ราคาหุ้น XYZ หารด้วย Leverage)
 • ยอด Free Margin … 990  บาท   (มาจาก ยอดคงเหลือบัญชีหัก กำไรขาดทุน และ หักด้วย Margin)
 • ยอดคงเหลือสำหรับ Equity … 1,000 บาท

กรณีที่หุ้น XYZ มีการเปลี่ยนแปลงราคาคือ ราคาลดลง 300 คือจากที่ราคาหุ้น XYZ ราคา 10,000 บาท ลดลงเหลือ 9,700 บาท จะส่งผลกระทบกับยอด Balance คงเหลือดังต่อไปนี้

 • ยอดคงเหลือบัญชีของคุณ … 1,000 บาท
 • ซื้อหุ้น XYZ 1 หุ้นใช้ Margin … 10  บาท  (มาจาก ราคาหุ้น XYZ หารด้วย Leverage)
 • ยอด Free Margin … 690  บาท   (มาจาก ยอดคงเหลือบัญชีหัก กำไรขาดทุน และ หักด้วย Margin)
 • ยอดคงเหลือสำหรับ Equity … 690   บาท

สิ่งที่เราสั่งเกตุได้จากการเทรดแบบใช้ Margin คือทำให้เราสามารถหุ้นราคา 10,000 บาท โดยใช้เงินเพียง 10 บาทเท่านั้นและยังเหลือส่วนต่างให้วิ่งประมาณ 990 บาท นี่คือ Leverage 1 ต่อร้อยและเป็นกรณีของการซื้อเพียง 1 หุ้น เมื่อเราซื้อ 2 หุ้นจำนวน Margin ที่ใช้ก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัว และการเปลียนแปลงกำไรและขาดทุนก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น 2 เท่าตัว ถ้าหากในกรณีข้างบนและเราซื้อ 2 หุ้นและขาดทุน 300 บาทต่อหุ้น เท่ากับเราจะขาดทุน 600 บาททำให้เหลือ Equity เพียง 390 บาทเท่านั้น

นี่คือหลักการง่าย ๆ ของการใช้ Margin เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของตลาด Forex จริง ๆ กันบ้าง ดังต่อไปนี้

ขนาด Lot ของ Forex

ภาพที่ 2 ขนาด Lot ของ Forex

สมมุติ เราทำการซื้อขายค่าเงิน EURUSD ที่ราคา 1.10981  ซึ่งการซื้อขายค่าเงิน มีข้อกำหนดว่าเราจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายโดยบัญชี Forex จะมี 2 ประเภทได้แก่ บัญชี Standard และบัญชี Micro บัญชี Starndard 1 Lot = 100,000 unit ขณะที่บัญชี Micro เท่ากับ 1,000 unit หมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่า กรณีที่เราจะซื้อ Currency ได้คุณไม่สามารถซื้อได้ 1 EUR เพราะเขาจะเทียบเอา 1 Lot = 100,000 ยูโรในกรณีของ Standard Lot  แต่เราสามารถซื้อได้ต่ำสุดถึง 0.01 Lot หรือเท่ากับ 1,000 lot นั่นเอง สำหรับบัญชี Standard ซึ่งถ้าหากผมยกตัวอย่างก็คือ เราส่ง Lot 1 เราจะใช้เงินเท่าไหร่ คำนวณได้ดังนี้

ส่ง Lot 1 บัญชี Standard Leverage = 0 จะต้องใช้เงินในพอร์ทลงทุน เท่ากับ

ราคาค่าเงิน EURUSD x 100,000 (Standard Lot)

=  1.10981 x 100,000

= 110,981 USD

นี่คือ Margin ที่ต้องวาง การเทรด 1 Lot standard คงไม่มีใครมีเงินเยอะขนาดนี้ จึงมีการกำหนด Leverage เช่น ให้อนุญาติใช้ Leverage 1:100 หมายความว่า ถ้าหากคุณมีเงิน 10,000 คุณก็เทียบเท่าว่าคุณมีเงิน 1,000,000 USD นั่นเอง พอร์ทลงทุนก็จะเป็นดังนี้

ยอดคงเหลือบัญชีของคุณ = 10,000.00  ดอลล่าร์สหรัฐ

ซื้อ EURUSD  1  Lot ใช้ Margin = 1,109.81   ดอลล่าร์สหรัฐ

เมื่อเราใช้ Margin จะทำให้เราสามารถเทรดค่าเงิน EURUSD ได้ถึง 1 Lot แต่ว่าวาง Margin เพียง 1,109.81 USD กรณีที่ซื้อขั้นต่ำ 0.01 Lot ก็จะใช้เงินเพียงแค่ 11.09 USD เท่านั้น ทำให้อำนาจซื้อเราสูงมากขึ้น นี่คือตัวอย่างการใช้งาน Leverage

ทีมงาน : Thaibrokerforex.com

ขอบคุณครับ