คอร์ส Forex ออนไลน์ เนื้อหาที่ 7 เป็นเรื่อง Margin Trading และ Swap สาเหตุที่เราต้องมาเรียนเรื่องนี้เพราะว่าMargin เป็นการใช้เงินที่เรามีอยู่ ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือ การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่เรื่องของ Swap คือ เรื่องของผลประโยชน์ที่เทรดเดอร์จะได้ และเสีย ในการเทรดค่าเงินนั้น จะมีส่วนต่างเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ทำให้เทรดเดอร์ได้ผลตอบแทน หรือเสียส่วนต่าง สิ่งนั้นเรียกว่าต้นทุนการถือข้ามคืน คือ Rollover หรือ Swap โดยต้นทุนนี้อาจจะดูไม่มีขนาดที่ใหญ่มาก แต่ถ้าหากการถือ position ค้างคืนไว้เป็นเวลานาน ก็ทำให้มันเป็นต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับกำไรที่เราทำได้เช่นกัน

Margin Trading คืออะไร

โดยหลักการของการซื้อขาย สมมุติว่าเราเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นและฝากเงินเข้าไปในบัญชีจำนวน 10,000 บาท ระหว่างนั้นทำการซื้อ ซื้อหุ้น XYZ มาในราคา 10 บาทต่อ 1 หุ้น จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 บาท หุ้นและ Portfolio จะแสดงผลดังต่อไปนี้

 • เงินคงเหลือ 9,000 บาท
 • มูลค่าหุ้น   1,000 บาท
 • มูลค่าพอร์ทลงทุนรวมเท่ากับ 10,000 บาท

เมื่อราคาหุ้นลดลงจาก 10 บาท เหลือ 8 บาทจะทำให้พอร์ทลงทุนของเราปรากฏมูลค่า ดังนี้

 • เงินคงเหลือ 9,000 บาท
 • มูลค่าหุ้น 800  บาท
 • มูลค่าพอร์ทลงทุนรวมเท่ากับ 9,800  บาท
ความหมายของ Leverage กับคาน
ภาพที่ 1 ความหมายของ Leverage กับคาน

ฟังดูก็เหมือนตรงไปตรงมาและง่าย การลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนแบบบัญชี Cash Balance ขณะที่การลงทุนใน Forex นั้นแตกต่างออกไป เพราะว่า การลงทุนใน Forex นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับการลงทุนในอนุพันธ์ เพราะว่ามี Leverage ให้ใช้นั่นเอง  ถึงตรงนี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อนหรือยังไม่เคยลงทุนในอนุพันธ์มาก่อนคงคิดว่า มันคืออะไร Leverage

Concept ของ Leverage คือการที่เรายืมเงินโบรคเกอร์มาเทรด เพราะว่า จำนวนเงินที่เรามีมันอาจจะน้อยเกินไป จนไม่สามารถซื้อสินทรัพย์ได้ โดยโบรคเกอร์ให้เรายืมเงิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ถ้าเราซื้อหุ้น XYZ ในราคาหุ้นละ 10,000 บาท จำนวน 1 หุ้น เราจะต้องใช้เงิน 10,000 บาท แต่เนื่องจากเราไม่มีเงิน พอ เรามีเงินเพียง 1,000 บาทเราก็สามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายได้สำหรับบัญชีที่ใช้ Leverage สมมุติว่าโบรคเกอร์แห่งนี้ให้คุณใช้ Leverage ที่ 1:100 นั่นหมายความว่า คุณสามารถใช้เงินในบัญชีของคุณซื้อหุ้นที่มีราคาใหญ่กว่าบัญชีของคุณ 100 เท่า นั่นคือ 1,000 x 100 = 100,000 บาทนั่นเอง ทีนี้หมายความว่าคุณมีอำนาจที่จะซื้อจากการที่โบรคเกอร์ของคุณใช้ Leverage บัญชีของคุณที่จะปรากฏเป็นดังนี้

 • ยอดคงเหลือบัญชีของคุณ … 1,000 บาท
 • ซื้อหุ้น XYZ 1 หุ้นใช้ Margin … 10  บาท  (มาจาก ราคาหุ้น XYZ หารด้วย Leverage)
 • ยอด Free Margin … 990  บาท   (มาจาก ยอดคงเหลือบัญชีหัก กำไรขาดทุน และ หักด้วย Margin)
 • ยอดคงเหลือสำหรับ Equity … 1,000 บาท

กรณีที่หุ้น XYZ มีการเปลี่ยนแปลงราคาคือ ราคาลดลง 300 คือจากที่ราคาหุ้น XYZ ราคา 10,000 บาท ลดลงเหลือ 9,700 บาท จะส่งผลกระทบกับยอด Balance คงเหลือดังต่อไปนี้

 • ยอดคงเหลือบัญชีของคุณ … 1,000 บาท
 • ซื้อหุ้น XYZ 1 หุ้นใช้ Margin … 10  บาท  (มาจาก ราคาหุ้น XYZ หารด้วย Leverage)
 • ยอด Free Margin … 690  บาท   (มาจาก ยอดคงเหลือบัญชีหัก กำไรขาดทุน และ หักด้วย Margin)
 • ยอดคงเหลือสำหรับ Equity … 690   บาท

สิ่งที่เราสั่งเกตุได้จากการเทรดแบบใช้ Margin คือทำให้เราสามารถหุ้นราคา 10,000 บาท โดยใช้เงินเพียง 10 บาทเท่านั้นและยังเหลือส่วนต่างให้วิ่งประมาณ 990 บาท นี่คือ Leverage 1 ต่อร้อยและเป็นกรณีของการซื้อเพียง 1 หุ้น เมื่อเราซื้อ 2 หุ้นจำนวน Margin ที่ใช้ก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัว และการเปลียนแปลงกำไรและขาดทุนก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น 2 เท่าตัว ถ้าหากในกรณีข้างบนและเราซื้อ 2 หุ้นและขาดทุน 300 บาทต่อหุ้น เท่ากับเราจะขาดทุน 600 บาททำให้เหลือ Equity เพียง 390 บาทเท่านั้น

นี่คือหลักการง่าย ๆ ของการใช้ Margin เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของตลาด Forex จริง ๆ กันบ้าง ดังต่อไปนี้

ขนาด Lot ของ Forex

ภาพที่ 2 ขนาด Lot ของ Forex

สมมุติ เราทำการซื้อขายค่าเงิน EURUSD ที่ราคา 1.10981  ซึ่งการซื้อขายค่าเงิน มีข้อกำหนดว่าเราจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายโดยบัญชี Forex จะมี 2 ประเภทได้แก่ บัญชี Standard และบัญชี Micro บัญชี Starndard 1 Lot = 100,000 unit ขณะที่บัญชี Micro เท่ากับ 1,000 unit หมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่า กรณีที่เราจะซื้อ Currency ได้คุณไม่สามารถซื้อได้ 1 EUR เพราะเขาจะเทียบเอา 1 Lot = 100,000 ยูโรในกรณีของ Standard Lot  แต่เราสามารถซื้อได้ต่ำสุดถึง 0.01 Lot หรือเท่ากับ 1,000 lot นั่นเอง สำหรับบัญชี Standard ซึ่งถ้าหากผมยกตัวอย่างก็คือ เราส่ง Lot 1 เราจะใช้เงินเท่าไหร่ คำนวณได้ดังนี้

ส่ง Lot 1 บัญชี Standard Leverage = 0 จะต้องใช้เงินในพอร์ทลงทุน เท่ากับ

ราคาค่าเงิน EURUSD x 100,000 (Standard Lot)

=  1.10981 x 100,000

= 110,981 USD

นี่คือ Margin ที่ต้องวาง การเทรด 1 Lot standard คงไม่มีใครมีเงินเยอะขนาดนี้ จึงมีการกำหนด Leverage เช่น ให้อนุญาติใช้ Leverage 1:100 หมายความว่า ถ้าหากคุณมีเงิน 10,000 คุณก็เทียบเท่าว่าคุณมีเงิน 1,000,000 USD นั่นเอง พอร์ทลงทุนก็จะเป็นดังนี้

ยอดคงเหลือบัญชีของคุณ = 10,000.00  ดอลล่าร์สหรัฐ

ซื้อ EURUSD  1  Lot ใช้ Margin = 1,109.81   ดอลล่าร์สหรัฐ

เมื่อเราใช้ Margin จะทำให้เราสามารถเทรดค่าเงิน EURUSD ได้ถึง 1 Lot แต่ว่าวาง Margin เพียง 1,109.81 USD กรณีที่ซื้อขั้นต่ำ 0.01 Lot ก็จะใช้เงินเพียงแค่ 11.09 USD เท่านั้น ทำให้อำนาจซื้อเราสูงมากขึ้น นี่คือตัวอย่างการใช้งาน Leverage

 

นักเขียน ling lopburee

ling โบรกเกอร์ Forex

สวัสดีครับ ผม ลิง เข้าสู่ตลาด Forex จากคำแนะนำของฮีโร่ในดวงใจ ขาดทุนอยู่หลายครั้ง ทยอยลงทุนที่ 100 – 1,000 เหรียญ จนมียอดขาดทุนสะสมกว่า 15,000 USD ประมาณ 450,000 บาท ใช้เวลากว่า 8 ปีถึงจะได้คืนทั้งหมด  และเป็นผู้แปลเว็บไซต์ โบรกเกอร์ Forex กว่า 10 เว็บไซต์ในช่วงบุกเบิกตลาดในไทยของโบรกเกอร์

 • ตำแหน่ง : นักเขียนหลัก , สอนเทรด
 • ประสบการณ์ในการลงทุน :  หุ้น 13 ปี  Forex  11 ปี Crypto 3 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเขียน