XM สงกรานต์โปรโมชั่น : สุดพิเศษเฉพาะเทรดเดอร์ไทย เท่านั้น !

ทาง XM ได้จัดสงกรานต์โปรโมชั่น พิเศษเฉพาะเทรดเดอร์ในประเทศไทย โดยจะทำการแจกของรางวัลทั้ง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับภูเก็ต พร้อมที่พัก 2 คืน ที่โรงแรมระดับ 5 ดาว , iPhone X , Note 8 , ทองคำ และอื่นๆ อีกมายมาย ในช่วง 2 เมษายน 2018 ถึง 1 พฤษภาคม 2018 นี้เท่านั้น

เงื่อนไขรายละเอียด

จะเป็นการจับฉลากผู้โชคดีจำนวน 16 ท่าน เพื่อรับของรางวัลต่างๆ โดยผู้ที่มีสิทธิในการจับฉลากนั้น จะต้องเป็น ลูกค้าเก่าและใหม่ของ XM ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและลาว ที่ได้ทำการซื้อขายฟอเร็กซ์, ทองคำ หรือเงินอย่างน้อย 3 standard lots แบบครบรอบ (หรือ 300 micro lots แบบครบรอบ) ภายในช่วงโปรโมชั่น (2 เมษายน 2018 ถึง 1 พฤษภาคม 2018)

 

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับภูเก็ต พร้อมที่พัก 2 คืน ที่โรงแรมระดับ 5 ดาว,สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า $2000 หรือเงินสด $2000

รางวัลที่ 2 iPhone X, มูลค่า $1000, หรือเงินสด $1000

รางวัลที่ 3 Note 8, มูลค่า $1000, หรือเงินสด $1000

รางวัลที่ 4 บัตรของขวัญทองคำมูลค่า $1000 จากห้างทองฮั่วเซ่งเฮ็ง หรือเงินสด $1000

รางวัลที่ 5 เงินสด $1000

รางวัลที่ 6 เงินสด $1000

รางวัลที่ 7 เงินสด $500

รางวัลที่ 8 เงินสด $500

รางวัลที่ 9 เงินสด $500

รางวัลที่ 10 เงินสด $500

รางวัลที่ 11 เงินสด $250

รางวัลที่ 12 เงินสด $250

รางวัลที่ 13 เงินสด $250

รางวัลที่ 14 เงินสด $100

รางวัลที่ 15 เงินสด $100

รางวัลที่ 16 เงินสด $50

[ ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่ 2 เมษายน 2018 ถึง 1 พฤษภาคม 2018 ]

ทาง XM จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 15 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น ซึ่งผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

ทีมงาน : thaibrokerforex.com