การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Alligator Indicator  

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Alligator Indicator  

ในบทความนี้ มาถึงบทความสุดท้ายของ Indicator พื้นฐานที่มีอยู่ใน MT4 โดยบทความสุดท้ายเป็น Indicator ในหมวดของเทรดเดอร์ชื่อดังอย่าง Bill Williams ซึ่งบทความนี้ต้องแจ้งให้กับทางผู้อ่านก่อนว่า จัดทำเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ Indicator ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น โดยบทความนี้จะเริ่มจาก Indicator ตัวหนึ่งของนักเทรดในตำนานอย่าง Bill William ผู้ซึ่งเป็นคนรึเริ่มการเทรดโดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาตลาดในช่วงยุคแรก ๆ โดยเขาได้พัฒนา Indicator ทางเทคนิคไว้หลายตัวในอาชีพของเขาและเครื่องมือเหล่านั้นถูกใช้ติดต่อกันมาและได้รับความนิยมอย่างยาวนานกว่า 50 ปี

เครื่องมือที่เราจะนำเสนอวันนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยบอกเทรนด์ นั่นคือ Alligator Indicator ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีตลาด โดยทฤษฎีหุ้นรายตัวกล่าวว่า เทรนด์นั้นมักจะมีสัดส่วนราว ๆ 15-30 % ของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดทั้งหมดด ขณะที่ตลาด Sideway  นั้นจะมีเป็นส่วนมากในตลาด โดยจะมีระยะเวลากว่า 70  – 85 % ของเวลาที่ตลาดเคลื่อนไหว

ตามหลักการของ Williams แล้ว เขาเชื่อว่า นักลงทุนส่วนบุคคลและนักลงทุนสถาบันมักจะทำกำไรได้สูงสุดช่วงระหว่างที่เทรนด์มีภาวะเป็นขาขึ้นรุนแรง Williams กล่าวว่า แม้แต่ไก่ตาบอดยังหาเม็ดข้าวโพดเจอ ถ้าเจ้าของมันให้ข้าวโพดมันเวลาเดียวกันทุกครั้ง  มันอาจจะใช้เวลาหลายปี แต่ว่าเราได้สร้าง Indicator mจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจตลาด จนกว่าเวลาที่แม้แต่ไก่ตาบอดก็เทรดได้มาถึง

การสร้าง Indicator ของ Bill

Indicator Alligator นั้นถูกสร้างขึ้นโดย Bill Williams ซึ่งเขาใช้ Smoothed moving Average 3 เส้น ได้แก่ Smooth MA 5 , Smooth MA 8 และ Smooth MA 13 ซึ่งเป็นลำดับเลข Fibonnaci โดยการคำนวณ Smooth moving Average นั้นคำนวณโดยการทำให้ Simple Moving Average นั้นมีความเรียบโดยการคำนวณเป็นดังนี้

Simple Moving Average(SMA):

SUM1 = SUM(CLOSE,N)

SMMA1 = SUM1/N

ต่อด้วย

PrevSUM = SMMA(i-1)*N

SMMA(i) = (PrevSUM-SMMA(i-1)+CLOSE(i)/N

เมื่อ

SUM1- sum ราคาปิดของจำนวนแท่ง N

PrevSUM – Smooth sum ของแท่งก่อนหน้า

SMMA(i) – Smooth Moving Average ของแท่งปัจจุบัน

Close(i) – ราคาปิดปัจจุบัน

N จำนวนเวลาที่ใช้ในการ Smooth

กระบวนการคำนวณ Indicator นั้นค่อนข้างสำคัญสำหรับการเข้าในกลไกการทำงานของ Indicator อย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็นโชคดีที่การคำนวณนั้นไม่ต้องอาศัยการฝึก เพียงแค่ใส่ Alligator Indicator ที่มีอยู่ใน MT4 ของเราอยู่แล้ลงไป มันก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่บนกราฟทันที ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง Indicator Alligator ในกราฟ EURUSD

จากรูปจะเห็นเส้น MA3 เส้นตัดกันไปมา ประกอบด้วยสีเขียว สีแดงและสีฟ้า โดยสีเขียวเป็นเส้น MA 5 ขณะที่เส้น MA 8 คือเส้นสีแดง และเส้น MA 13 คือเส้นสีน้ำเงิน โดยค่า MA นี้จะต้องถูกนำไปอยู่ข้างหน้าแท่งเทียน โดยลำดับ โดยสีน้ำเงินก็จะอยู่ห่างออกไปไกลหน่อยและสีเขียวก็จะอยู่ใกล้แท่งเทียนมากที่สุด โดยการใช้งาน Alligator Indicator มีดังนี้

การใช้งาน

การใช้งาน Indicator Alligator นั้นสามารถใช้ได้ในการวัดความสัมพันธ์การกลับตัวซึ่งจะให้สัญญาณเทรดก็ต่อเมื่อ สีน้ำเงินทำการกลับตัวอย่างช้า ๆ และสีเขียวนั้นทำการกลับตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อสีเขียวตัดข้ามลงมาถือว่าเป็นสัญญาณ Sell ขณะที่การตัดขึ้นของสีเขียวระหว่างสีน้ำเงินก็ให้เป็นสัญญาณ Buy โดย William อ้างถึงการตัดลงของ ของ Indicator Allitgator ว่า เป็นการหลับของจรเข้ ขณะที่การตัดขึ้นของสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินแล้วนั้นเป็นการที่บอกว่า จรเข้ได้ตื่นขึ้นแล้ว

เมื่อเทรนด์ไลน์ 3 เส้นแยกออกจกันและเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำขึ้นตามเทรนด์นั้นเราควรจะต้องถือ position และคอยควบคุมจำนวน Position ไว้ ซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับว่า จรเข้กำลังกินอยู่และปากของมันกำลังอ้าอย่างกว้างขวาง ขณะที่ Indicator ตีกรอบแคบขึ้นมาและพยายามบีบเข้ามาในทิศทางแบน ๆ ซึ่งจะบอกว่าเทรนด์จะใกล้จะจบแล้ว สิ่งที่เราต้องทำคือ การทำกำไร Bill อธิบายว่า รูปแบบกราฟแบบนี้นั่นกำลังบอกว่า จรเข้ได้กินจนอิ่มเรียบร้อยแล้วทำให้มันปิดปากและไม่กินอีกต่อไป

ซึ่งนั่นจะเป็นสัญญาณการเทรดที่สามารถใช้ได้ง่ายสำหรับ Indicator alligator อย่างไรก็ตามของทุกอย่างย่อมมีจุดอ่อน สิ่งที่สำคัญคือ Indicator alligator จะอยู่ในตลาด Sideway ก็ต่อเมื่อ เส้น 5 และเส้น 8 หรือก็คือ สีเขียวและสีแดงนั้นนตัดกันไปมา ขอให้รับรู้ว่านั่นคือตลาด Sideway คุณมีตัวเลือกที่จะเทรดตามแบบนี้หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของคุณ อย่างที่ไดกล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า ตลาดหุ้นรายตัวนั้น มักจะมีเทรนด์แค่เพียง 15-30 % เท่านั้นขณะที่ Sideway ในตลาดนั้นเกิดได้ค่อนข้างบ่อย ดังนั้นการเลือกความได้เปรียบในการเทรดจึงเป็นเรื่องสำคัญ

 

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น