การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Parabolic Sar เทรด Forex

เส้น

การใช้ Indicator ต่าง ๆ : Parabolic Sar

 

บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ Indicator พื้นฐานที่ปรากฏอยู่ใน MT4 เนื้อหาของการใช้ Indicator เกี่ยวกับการคำนวณ พื้นฐานของ indicatorและการใช้แบบมาตรฐานและการใช้ indicator ในทัศนะของผู้เขียน โดยการใช้ indicator ในบทความนี้จะเกี่ยวกับ Indicator parabolic Sar ซึ่งเป็น Indicator ที่มีอยู่แล้วใน Programe MT4 และสามารถใช้ในการบอกทิศทาง หรือ Trend ของราคาตลาด  โดย Indicator เป็นตัวที่ใช้บอกเทรนด์ได้ดีตัวหนึ่งว่า ทิศทางของตลาดในขณะนี้เป็นเช่นไร

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เทรดเดอร์พึงทำความเข้าใจอย่างหนึ่งคือ ข้อจำกัดของ Indicator ที่ปรากฏ ซึ่งจะทำให้รู้ว่า เราสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ไหน และสถานการณ์ไหนที่ไม่ควรจะใช้งาน การใช้ Indicator จึงควรต้องศึกษาที่มาของ Indicator และลักษณะของมันว่ามีความโดดเด่นอย่างไร บาง

Parabolic Sar คืออะไร?

ตัว Parabolic Sar นอกจากจะเป็น Indicator ที่ใช้บอกเทรนด์แล้ว มันยังบอกสำหรับจุดกลับตัวของเทรนด์ นอกจากนี้มันยังใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน โดย Parabolic Sar นั้นถูกพัฒนาโดย Welles Wilder ซึ่งเป็นผู้สร้าง Relative Strength Index หรือ RSI

รูปร่างของ Indicator จะเป็นรูปไข่ปลา และเมื่อมันปรากฏอยู่ด้านล่างจะถือว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้น เมื่อจุดไข่ปลาปรากฏอยู่ข้างบนแสดงว่าเป็นเทรนด์ขาลง ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 1 Parabolic Sar Indicator

จากรูปข้างต้นจะเห็นว่า Parabolic Sar จะแสดงเป็นจุดไข่ปลา ถ้ามันอยู่ด้านบนราคาหมายความว่า กำลังอยู่ในเทรนด์ขาลง ขณะที่ถ้าอยู่ด้านล่างเป็นเทรนด์ขาขึ้น การเปลี่ยนเทรนด์ได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาได้เคลื่อนไหวไปสัมผัสกับ จุดไข่ปลาที่คาดว่าจะเกิดนั้น นั่นหมายความว่า ราคามีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงพอที่จะเกิดจุดกลับตัวได้

ในช่วงแรกของราคาจุดไข่ปลาจะอยู่ห่างจากราคามาก เมื่อเวลานานไปจุดไข่ปลาจะเคลื่อนเข้าใกล้ มากขึ้น มีการปรับความชันของจุดไข่ปลามากขึ้น เพราะว่าการเปลี่ยนเทรนด์ในช่วงแรกย่อมต้องอาศัยแรงการเคลื่อนไหวของราคามหาศาลในการเปลี่ยนเทรนด์กลับ

อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ การเปลี่ยนเทรนด์ของ Parabolic Sar นั้นมีความไม่แน่นอนเพราะว่าการแกว่งตัวของราคา โดยเฉพาะตอนที่อยู่ในช่วงเทรนด์ Sideway ดังนั้น หมายความว่า Parabolic Sar จะไม่สามารถใช้ได้เลยในเทรนด์ Sideway ซึ่งทำให้การเปลี่ยนสลับไปมาเกิดขึ้นบ่อยของจุดไข่ปลา และทำให้เทรดเดอร์สับสน จนไม่สามารถเทรดได้และประสบกับภาวะขาดทุน ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งสำหรับ Parabolic Sar คือ มันไม่ใช่เครื่องมือที่จะใช้เข้าเทรด มันแค่บอกทิศทางของการเทรดเท่านั้น

การตั้งค่า Parabolic Sar

คำว่า SAR คือ คำที่มาจากคำว่า Stop and Reverse ซึ่ง Wilder ตีพิมพ์ในบทความเรื่อง New Concepts in Technical Trading System โดยการพิจารณาการเคลื่อนที่ของราคาตามเทรนด์ โดยอ้างอิงจุดก่อนหน้าเป็นสำคัญ โดยสมการของมันคือ

SARt-1 = SARt+ AF(EPt-SARt)

เมื่อ

SAR t-1 คือ ค่า SAR ในวันก่อนหน้า

SARt คือ ค่า SAR ของวันนี้

EPt คือ ราคาต่ำสุดและสูงสุดในวัน

AF คือ ค่าความเร่งของการเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มขึ้นลดลง ตามเทรนด์ ทีละ 0.02 โดยค่านี้เราจะสามารถกำหนดได้

รูปที่ 2 การตั้งค่า Parabolic Sar

จากรูปข้างต้นจะเห็นว่า ค่าที่สามารถปรับได้คือ ค่า Step 0.02 ซึ่งเราสามารถปรับ Step ให้เป็น 0.03 หรือ 0.04 โดยสังเกตุตามการเปลี่ยนแปลงราคา หมายความว่า ถ้าเราคิดว่า การตั้งค่าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ เมื่อตั้งแล้วเทรนด์เปลี่ยน SAR ก็เปลี่ยน ถือว่าการตั้งค่านั้นเหมาะสม

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ต้องขอย้ำไว้ตรงนี้ก่อนว่า ค่า SAR ที่ท่านตั้งค่าขึ้นมาอาจจะใช้ได้กับ Time Frame หนึ่งได้ แต่อาจจะไม่สามารถใช้งานกับอีก Time Frame หนึ่งได้ เพราะว่าการเคลื่อนไหวนั้นแตกต่างกันมาก ดังนั้น การปรับค่า SAR นั้นอาจจะต้องมีการปรับจูนอยู่สม่ำเสมอ

การใช้งาน

การใช้งาน Parabolic Sar โดยทั่วไปก็เป็นแบบที่อธิบายในเบื้องต้น คือ การที่เทรนด์ขาขึ้นค่า SAR จะอยู่ด้านล่างและเทรนด์ขาลง ค่า SAR จะอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตามเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงกว่านี้การใช้ ค่า SAR นั้นจะต้องมีรายละเอียดอื่น ๆที่จะต้องพิจารณานอกจากการใช้แบบเรียบง่ายอย่างที่กล่าวไปแล้ว

การใช้ Parabolic SAR เนื่องจากเหตุผลที่ไม่สามารถใช้มันบอกจุดเข้าเทรดได้ แม้มันจะบอกเทรนด์ได้ดี เราสามารถใช้มันร่วมกับเครื่องมือที่ให้สัญญาณที่มีความเร็วสูงเช่น RSI ซึ่งมีความเร็วในการบอกจุด Overbougth และ Oversold ดังนั้นจึงสามารถใช้มันเป็นจุดเข้าร่วมด้วย

หรือถ้าหากคิดว่า ไม่มีความแม่นยำ สิ่งที่เราสามารถตั้งค่าจุดเข้าเทรดได้คือ การใช้ Pending Order ในการตั้งค่า Parabolic ให้ใกล้เคียงกับจุดเปลี่ยนเทรนด์ เช่น ใกล้กับจุดไข่ปลา แต่ต้องก่อนถึงจุดไข่ปลา เพราะว่าเป็นจุดที่ราคาเคลื่อนไหวใกล้แต่ไม่สามารถไปได้ โดยเราสามารถใช้จุดไข่ปลาเป็นตัวบอกคำสั่งในช่วงเริ่มเทรนด์เพื่อให้การเข้าเทรดไม่สายเกินไปนั้นเอง

 

ทีมงาน : thaibrokerforex.com

เส้น