เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 4

 บทความนี้เป็นบทความในทฤษฎีการล่า ทฤษฎี Forex ของผมที่ผมใช้ในตลาด Forex ในช่วงที่หนึ่ง คือประเภทของนักล่าที่เราเป็น โดยวันนี้จะกล่าวถึง ประเภทของนักล่าในทุ่งหญ้าสะวันน่า และประเภทของนักล่าในตลาดการเงิน เปรียบเทียบกัน ซึ่งไม่แตกต่างกันมาก

รูปที่ 1 ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ
ที่มา: https://www.legendsoflearning.com/learning-objectives/food-webs-in-an-ecosystem/

ประเภทของนักล่าในทุ่งหญ้าสะวันน่า นั้นไม่ได้มีมากมายหลายประเภท ส่วนใหญ่แล้วนักล่าในทุ่งหญ้าสะวันน่าจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ก่อนคือ ประเภทกินพืชเป็นอาหาร พวกนี้รวมกลุ่มกันอยู่เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกล่า ไม่อยู่ตัวเดียว แต็ไม่ได้ช่วยกันในการป้องกันศัตรูและวิ่งหนีเมื่อนักล่าเข้ามา อีกประเภทหนึ่งคือ กินเนื้อเป็นอาหาร นั่นคือหาอาหารจากการล่าผู้อื่น ทั้งพวกที่กินเนื้อด้วยกันและกินพืชด้วยกันไม่เลือกหน้า ในประเภทกินพืชเราอาจจะแบ่งได้อีกประมาณ 2 ประเภท ขณะที่พวกนักล่าที่กินเนื้อจะแบ่งได้ 4 ประเภทใหญ่ ๆ โดยจะเล่ารายละเอียดทีละส่วน เริ่มจากกินพืชก่อน

สัตว์กินพืชกับ Forex

ในทุ่งหญ้าสะวันน่าจะมีสัตว์กินพืชอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่อยู่รวมกันเป็นฝูง และกลุ่มที่อยู่ฝูงเล็กหรือไม่ได้อยู่เป็นฝูง โดยธรรมชาติ เราจะไม่นับรวมตัวที่โดนขับออกจากฝูง โดยมากส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นฝูงเพราะสัญชาตญาณนั้นสั่งให้อยู่ด้วยเหตุผลของการเอาชีวิตรอดคือ การผสมพันธ์ และ การป้องกันภัย การเลี้ยงดูลูกหลานเป็นหลัก สัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอ ปกป้องตัวเองจากนักล่าไม่ค่อยได้ และมีขนาดเล็ก ขณะที่สัตว์กินพืชที่อยู่เดี่ยว หรือมีสังคมขนาดเล็ก จะมีขนาดใหญ่ สามารถป้องกันตัวเองจากนักล่าได้ ถ้าหากเราลองพิจารณาเรื่องนี้ดูเราจะเห็นว่า สังคมของมือใหม่ จะรวมกันอยู่ใน Web Board แบ่งปันความรู้บางคนก็อยู่เงียบ ๆ คอยเสพข้อมูล หรือเก็บข้อมูลอ่านอยู่เงียบ ๆ นักเทรดเหล่านี้ก็จะเทรดแบบตัวใครตัวมันแต่จะใช้และแชร์ข้อมูลร่วมกัน เรียกว่ารายย่อยสมบูรณ์แบบเลยก็ได้ คนส่วนนี้ส่วนใหญ่จะขาดทุนเป็นหลักเลย เพราะยังต้องหาประสบการณ์ ขณะที่พวกสัตว์กินพืชที่อยู่เดี่ยวจะสามารถปกป้องตัวเองได้นั้น จะมีพอร์ทขนาดใหญ่ และไม่สนใจการเปลี่ยนไปของวิธีการ ไม่ตื่นเต้นกับหลักการเทรดแบบใหม่ เคล็ดลับของการเทรดใด ๆ อาจจะมีพลาดบ้างแต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเอง กลุ่มนี้เหมือนกับสัตว์กินพืชที่อยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ เติบโตตามกาลเวลา

สัตว์ล่าเนื้อ กับ Forex

สัตว์ล่าเนื้อจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยมากก็จะล่าเป็นฝูงเช่นเดียวกัน 4 กลุ่มที่ว่านั้นก็คือ สัตว์ที่ล่ากันเป็นฝูงขั้นสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร  สัตว์ที่ล่ากันเป็นฝูงแต่ช่วงกลาง สัตว์ที่คอยกินซากจากนักล่า สัตว์ที่ล่าเดี่ยว ใน 4 กลุ่มนี้ผมจะแยกอธิบายย่อย ๆ ดังต่อไปนี้

สัตว์ที่ล่าเป็นกลุ่มขั้นสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เช่น ประเภทสิงโต สัตว์เหล่านี้จะไม่มีผู้ล่าที่สูงกว่าอีก เพราะตัวเองอยู่ขั้นสุดแล้ว ยกเว้นตายหรือใกล้ตายก็อาจจะถูกพวกกลุ่ม 2 – 3 รุมทึ้งได้เช่นกัน นักเทรดในกลุ่มนี้คือ กลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ได้แก่พวก ธนาคาร  กองทุนเพื่อการเก็งกำไร พวกนี้จะไม่กินคำใหญ่ แต่จะค่อย ๆ กิน มีกลยุทธ์การล่าชัดเจน กองทุนขนาดใหญ่ มีเทรดเดอร์ในสังกัด มีชั้นลำดับการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ซับซ้อน ไม่ได้เจาะจงตลาดเคลื่อนไหวเงินได้เสรี พลาดยากว่างั้นเถอะ และที่สำคัญรอได้

รูปที่ 2 หมาป่ารอเข้าโจมตีควายป่าไบซัน
ที่มา:BBC Earth สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=8wl8ZxAaB2E

สัตว์ที่ล่ากันเป็นฝูงแต่อยู่ช่วงกลาง ลักษณะของกลุ่มนี้คือ หมาป่า หมาใน หรือสัตว์ขนาดเล็กกว่าแต่ล่าเป็นฝูงแบ่งปันผลประโยชน์ตามลำดับขั้น ในตลาด Forex ก็จะมีกองทุนขนาดเล็ก กองทุนที่ลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยน ลักษณะการล่าไม่แตกต่างจากกลุ่มแรกมากนัก คือ มีกลยุทธ์ มีสมาชิกในฝูง มีการจัดลำดับบริหาร มีกลยุทธ์ ไม่ได้เจาะจงตลาดใดตลาดหนึ่ง แต่อยู่ทุกที่ที่มีโอกาส นิสัยของนักล่าพวกนี้ รอได้ ทำงานเป็นทีม ตัดสินใจตามคำสั่งของหัวหน้า ท่านยังไม่เชื่อว่ามีแบบนี้ ถ้าท่านอ่านสารคดีของการล่าของหมาป่า ว่ามันจะเห็นว่ามันมีรูปแบบการล่าเลย มีกลยุทธ์ แล้วท่านหล่ะ? มีหรือเปล่า?

รูปที่ 3 หมาป่าล้อมและคัดแยกตัวที่อ่อนแอออกจากฝูง
ที่มา: BBC Earth สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=8wl8ZxAaB2E

สัตว์ที่คอยกินซาก พวกอีแร้ง พวกที่ล่าไม่ได้แต่กินเล็ก ๆ น้อย ๆ ดึงคำเล็กคำน้อยออกจากระบบ เช่น พวกหากินกับค่าคอมมิชชั่น ต้นทุนต่ำ แนะนำลูกค้า หากินกับการดึงลูกค้ารายย่อย ผมจัดพวก โบรคเกอร์แบบ Dealing Desk ให้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย กลุ่มนี้บางกลุ่มอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็หากินกับพวกรายย่อย ตอดไปเรื่อย ๆ แบบกินเวลานาน พวก IB หรือพวกติวเตอร์สอนเทรดอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้น พวกนี้ไม่ค่อยลงทุน เอาของคนอื่นมาหาประโยชน์ ก็เหมือนกับอีแร้งนั่นแหละ

สัตว์ที่ล่าเดี่ยว พวกเสือชีต้า หรือสัตว์ที่สามารถใช้กลยุทธ์คนเดียวล่าได้ พวกนี้ไม่ต้องพึ่งกลยุทธ์ อะไรเลย เรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัว เฉพาะบุคคลในการล่า ไม่มีการร่วมกันล่า อยู่ตัวเดียว เอาตัวรอดเก่งและเวลาล่าที เปลืองพลังงานมาก ถ้าหากล่าไม่ถูกเวลา แต่เวลาล่ามันก็เลือกไม่ค่อยได้หรอก เพราะมันจำกัด พวกที่อยู่ในตลาด Forex จำพวกนี้ได้แก่ รายใหญ่ที่เทรดคนเดียว คนที่บริหารจัดการพอร์ทลงทุนของตัวเอง คนเหล่านี้มีอยู่จริง ต้องอาศัยความสามารถสูง แต่แน่นอนเงินลงทุนก้อนใหญ่ด้วยเหมือนกัน

เป็นยังไงบ้างครับ ใน 6 ประเภทที่กล่าวมา คุณเป็นประเภทไหน? หรือไม่ได้เป็นประเภทไหนเลย จำนวนที่ผมกำหนดมาไม่ได้มีสาระสำคัญอะไร เพียงแต่เราเป็นอะไรก็คือลักษณะที่จะกำหนดการเทรดของเรา ลักษณะการเทรดจะกำหนดกลยุทธ์การล่า สถาบันการเงินก็จะมีกลยุทธ์คนละแบบกันกับรายใหญ่ แตกต่างจากพวกหากินกับคอมมิชชั่น หรือหาลูกค้า ถ้าหากเราแตกรายละเอียดมันจะมากกว่านี้ก็ได้ แต่ไม่จำเป็นหรอก อย่าสำคัญที่ว่าผิดถูกสำคัญที่หลักการคิดก็พอ

Keywords: คุณเป็นเทรดเดอร์แบบไหน  ประเภทของเทรดเดอร์  การเทรดกับการล่า

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น