เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ประมาณการ Indicator

 

บทความก่อนหน้า เรากล่าวถึงสมการที่เราจะใช้ในการเทรดของเรา โดยการวัดระยะทางของเทรนด์ที่จะสิ้นสุด เรากล่าวว่า ระยะทางของเทรนด์มีความสัมพันธ์กับ 2 ตัวแปร คือ ความชันของมัน และความกว้างของกรอบของเทรนด์ โดยหมายความได้ตามสมมุติฐานดังนี้

จำนวนแท่งเทียนที่จะเคลื่อนไหวในเทรนด์ = ความชันของเทรนด์ , ความกว้างของกรอบเทรนด์

ความชันของเทรนด์

ถ้าเทรนด์มีความชันมาก โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวเร็วก็มีมากขึ้นไป โดยที่เรากำหนด ให้ Time Frame คงที่ หมายความว่าเราจะใช้ Time Frame นั้นไปตลอดไม่เปลี่ยน Time Frame ขณะเดียวกันถ้าเทรนด์ที่มีความชันต่ำการกลับตัวก็จะช้า นี่เรียกว่า การตั้งสมมุติฐาน การตั้งสมมุติฐานนี้จริง ๆ แล้วต้องการการพิสูจน์สมมุติฐานความชันของเทรนด์ ก็สามารถทำได้โดยการรวบรวมความยาวของเทรนด์ในแต่ละรูปแบบ

ต้องขอย้ำก่อนว่า ในการศึกษาเทรนด์ของตลาดครั้งนี้เราใช้เครื่องมือ Equidistance และกำหนดสมมุติฐานว่าเทรนด์มีลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่ได้เป็นเส้นโค้ง ถ้าหากใครยังไม่ได้เข้าใจ ควรจะเริ่มอ่านจากบทความการสร้างอาวุธของตัวเองตอนที่ 6 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มาก่อนหน้าครับ  ตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างการวัดความชันของเทรนด์และ ระยะทางของการเคลื่อนไหว 

การวัดความชันของเทรนด์นั้น ต้องมีเครื่องมือเฉพาะ เพราะใน MT4 ไม่มีเครื่องมือในการวัดความชันโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดความชันของเทรนด์ใน Software อื่น ๆ นั้นหาได้ไม่ยากมีให้เลือกใน Google มากมาย โดย Search คำว่า On-screen protractor ก็จะมี software มาให้เลือก โดยผมจะเลือกใช้ Picpick ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://picpick.app/en/download   ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีขนาดไฟล์เล็ก เหมือนกับโปรแกรมเพนท์ ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง แล้วจะได้เครื่องมือสำหรับการวัดองศามา ทำการเปิดโปรแกรมออกมา โปรแกรมจะหน้าตาเหมือน Paint และไปที่ File>Protractor ก็จะทำให้เมาส์เป็นลูกศร Crosshair และใช้วัดมุมใน MT4 ได้ ดังตัวอย่าง

รูปที่ 1 องศาสำหรับความชันของเทรนด์

ในรูปที่ 1 เราทำการวัดองศาของความชันของเทรนด์ โดยการนำจุด Cross Hair ของโปรแกรม Picpick ไปวางบนเส้นที่เราจะวัด ในตัวอย่าง Crosshair เป็นสีเหลือง จุดวงกลมสีฟ้าคือ เส้นที่วางอยู่บนเส้น Equidistance เส้นบน เราจะทำการวัดเส้นบนหรือเส้นล่างก็ได้ไม่แตกต่างกัน เพราะว่า ความชันของมันเท่ากันเนื่องจากมันชื่อ Equidistance แปลว่าความกว้างตลอดช่วงของมันคงที่ เพราะเราเลือกสมมุติฐานเทรนด์เป็นเส้นตรงมานั่นเอง ในนั้น ผมจะวัดส่วนโค้งองศาเป็นระยะทางจากเส้น Equidistance เส้นบน ไปจนถึงเส้นแนวนอน horizontal เพราะว่า นั่นคือจุด 0 องศานั่นเอง มันก็จะมีตัวเลขบอกองศาให้เรามา สิ่งที่เราต้องทำคือ ทำการบันทึกข้อมูล ว่าด้วยความชันเท่ากับองศาเท่านี้เราจะรู้ได้ไหมว่า มันจะเคลื่อนไหวเป็นระยะทางกี่แท่งเทียน แล้วเราจะวัดความยาวของแท่งเทียนกับความกว้างของกรอบ Equidistance อย่างไร เรามีเครื่องมือวัดมาอยู่แล้ว

การวัดความยาวเทรนด์

การวัดความยาวของแท่งเทียน ใช้เครื่องมือที่ติดมากับ MT4 นั่นก็คือ Crosshair ของ MT4 นั่นเอง เรียกใช้ได้ง่าย ๆ โดยกด Ctrl+F หรือจะแสดงอยู่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ โดยเราจะทำการวัดดังตัวอย่างดังนี้

รูปที่ 2 แสดงการใช้ Function Crosshair ของ MT4

รูปที่สอง ผมทำการวัดระยะของแท่งเทียน โดยตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองจะมี 3 ชุดตัวเลขคือ 65/8524/1309.89 โดยอธิบายความหมายของชุดตัวเลขดังนี้

ชุดแรก 65 คือ จำนวนแท่งเทียน นั่นคือ จำนวน 65 แท่งตั้งแต่เริ่มเทรนด์ใหม่ใน Equidistance

ชุดสอง 8524 คือ จำนวนระยะทางที่วิ่ง คือ 8,524 จุดหรือ Point ซึ่งจะตีความเป็น pip ก็852 จุด

ชุดสาม 1309.89 คือราคาปัจจุบันของทองคำ คือ 1309.89 นั่นเอง

ดังนั้นในการวัดความกว้างของกรอบ Equidistance ก็สามารถวัดความกว้างเป็น point ได้เช่นกัน โดยดูจากตัวเลขชุดที่ 2 เมื่อเราได้เครื่องมือแบบนี้มาแล้ว เราก็สามารถทำการวัดและประมาณการค่าต่าง ๆ ของแบบจำลองที่จะวัดว่า จริง ๆ แล้วเราจะกะได้หรือไม่ว่า ถ้ากราฟมีความชันแบบนี้มันจะวิ่งไกลกี่แท่ง ถ้าเราทราบว่าไกลกี่แท่งเราก็พอจะประมาณจุด Take Profit และจุดกลับตัวของมันได้แล้วถูกไหมครับ

แล้วจะต้องทำการบันทึกอย่างน้อยกี่ค่า ต้องทำการวัดอย่างน้อยกี่ค่า ผมบอกได้เลยว่า ต้อง 400 ค่าขึ้นไป นั่นคือเราต้องทำการวัดความชัน ระยะทาง ของมันตามสมการจำนวน 400 Equidistance ยิ่งมากยิ่งดี ใครอยากจะทำมากกว่านี้ก็ได้ แต่ไม่ควรน้อยกว่านี้

ในบทความหน้าเราจะยังไม่ทำการประมาณการให้ดู แต่จะทำการพิสูจน์สมมุติฐานอย่างหนึ่งก่อน นั่นคือ การพิสูจน์ว่า กราฟที่มีความชันมาก จะทำให้จำนวนของแท่งเทียนที่จะเกิดในเทรนด์นั้น ๆ สั้นลง จริงหรือไม่ เพราะถ้ามันไม่จริง สมการนั้นก็จะใช้ไม่ได้ครับ

Keywords: การวัดระยะทางเทรนด์ การวัดจำนวนแท่งเทียน การวัดความชันของเทรนด์

 

ทีมงาน : thaibrokerforex.com

เส้น