เส้น

Global Macro Trading Strategy

ที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้พูดถึงกลยุทธ์การเทรดของสถาบันการเงินขนาดใหญ่เลย จริง ๆ แล้วการเทรดของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ จะอ้างอิงหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้เป็นหลัก กำหนดทิศทางและกลยุทธ์บนพื้นฐานมุมมองกว้าง โดยอ้างอิงจากตัวแปรพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น ถ้าเทรดหุ้นก็จะสนใจในปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ของประเทศ ภูมิภาค หรือทิศทางเศรษฐกิจของตลาดโลกไปพร้อม ๆ กัน

แตกต่างจากการเทรดของกลุ่มรายย่อยที่ให้ความสนใจเฉพาะกราฟทางเทคนิคเสียเป็นส่วนใหญ่ การเทรดโดยใช้ Global Macro ใช้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักการในการกำหนดการเทรด และใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นส่วนประกอบ วันนี้บทความจึงนำเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Global Macro ซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้กลยุทธ์เท่านั้น

Global Macro คืออะไร?

กลยุทธ์ Global Macro Strategy เป็นกลยุทธ์ของเฮดจ์ฟัน หรือ กองทุนรวมที่เน้นการถือครองสินทรัพย์ บนสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศ หรือ ขึ้นอยู่กับหลักการเศรษฐศาสตร์มหภาค การถือครองสินทรัพย์อาจจะทำการถือทั้ง Long และ Short Position ซึ่งสินทรัพย์ที่ทำการถือได้แก่ สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ (พันธบัตร ตราสารหนี้) ค่าเงิน โภคภัณฑ์ และตลาดฟิวเจอร์

การทำงานของกลยุทธ์ Global Macro จะสร้างพอร์ทลงทุนจากการทำนายในกรอบเหตุการณ์ขนาดใหญ่ของประเทศ ทวีป หรือ ระดับโลก การลงทุนจะเนไปที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่งจะดูเรื่องของเทรนด์ปัจจัย เช่น  อัตราดอกเบี้ย การเมือง นโยบายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและกการค้า อัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่ง Global macro fund หรือกองทุนที่เทรด Global macro จะเป็นกองทุนที่เข้มงวดน้อยที่สุด เนื่องจากเพราะว่าสามารถลงทุนได้ในกลุ่มสินทรัพย์ทุกประเภท

เราสามารถใช้ Global Macro บน Forex ได้หรือไม่?

ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของ Global Macro คือ การที่กองทุนต้องมีปริมาณเงินขนาดมหาศาล ทำให้การเทรดของพวกนี้ต้องเคลื่อนเงินก้อนใหญ่ ข้ามไปมาระหว่างประเทศ และทำให้การเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลให้กับตลาด ซึ่งเกิดเทรนด์ในตลาด ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า คนที่จะใช้ Global Macro ได้นั้นต้องมีเงินมหาศาลได้เท่านั้น การสร้างผลตอบแทนของ Global Macro ก็ไม่ได้แตกต่างจากการสร้างผลตอบแทนในการลงทุนอย่างอื่น คือต้องเน้นไปที่ความสมเหตุสมผลของผลลตอบแทน ไม่ใช่ว่าคาดหวังว่าพอร์ทลงทุนจะเติบโตในปริมาณมหาศาลจนลืมนึกถึงความเป็นจริงไป

ถ้าหากว่าด้วยเงื่อนไขนี้ เกณฑ์การลงทุนด้วย Global Macro จึงสามารถใช้ได้ง่ายกว่าใน เทรดเดอร์รายย่อย เพราะว่าไม่มีข้อกำหนดเรื่องขนาดเงินทุน เพราะว่า การเข้าเทรดด้วยผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล สามารถทำได้ง่ายในตลาด Forex ความยากเดียวของมันคือ ความต่อเนื่องของการลงทุนและความอดทนของเทรดเดอร์ที่จะลงทุนด้วยวินัยที่จะสามารถรักษาพอร์ทลงทุนให้เติบโตและไม่รีบร้อน

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Global Macro

ในส่วนนี้ผมจะยกตัวอย่างการใช้ Global Macro ในการเทรดค่าเงิน ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจคำว่า มุมมอง Global Macro ก่อน และเทคนิคที่ใช้ในการเทรดเป็นคนละเรื่องกัน กลยุทธ์ Global Macro จะเป็นคนละเรื่องกับ เทคนิคที่ใช้ โดยเราจะพูดถึง 2 ส่วนนี้ในการเทรด

กลยุทธ์ Global Macro

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ราคาทองคำ ปรับฐานอยู่ในระดับต่ำกว่า ราคาสูงสุดของหลายปีก่อนหน้า ซึ่งทำให้ทองคำหมดสถานะเป็นสินทรัพย์สำหรับการเก็งกำไร และใช้ในการสำรองแทน มีสินทรัพย์ประเภทใหม่เกิดขึ้นมาในกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนั้นทำให้การเคลื่อนไหวของทองคำนั้นค่อนข้างคงที่ มาหลายปี ซึ่งหมายความว่าหลายปีที่ผ่านมาทำให้ตลาดสินทรัพย์เช่น หุ้น จะเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น ซึ่งการจะพิสูจน์ความคิดนี้เราก็ทำได้โดยการไปดูตลาดสำคัญ ๆ หลายแห่งในโกล เช่น ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนี FTSE ของอังกฤษ DAX เยอรมัน NIKKEI ญี่ปุ่นเป็นต้น

ภาพที่ 1 ดัขนี Dax เยอรมัน

ภาพที่ 1 เราจะทำการเปรียบเทียบช่วงเวลาที่หลังจากเหตุการณ์วิกฤติ sub-prime ซึ่งหลังจากนั้นตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะมาเปรียบเทียบราคาทองคำเพื่อเปรียบเทียบกันดังนี้

ภาพที่ 2 ราคาทองคำ

ถ้าหากเราเปรียบเทียบภาพที่ 2 กับภาพที่ 1 จะเห็ฯความแตกต่างเนื่องราคาทองคำไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มันสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่า กระแสเงินนั้นได้เคลื่อนไหวไปในทิศทาง ซึ่งเราได้ยืนยันแล้วว่า ตอนนี้สินทรัพย์ปรับตัวสูงกว่า ราคาทองคำ ถ้าหากเกิดทิศทางเศรษฐกิจเปลี่ยนและเงินเคลื่อนไหวเข้าสู่ Safe Heaven เงินจะเคลื่อนไหวเข้าสู่ตลาดทองคำ เมื่อเราพยากรณ์กลยุทธ์การเทรดแบบ Global Macro และใช้กราฟประกอบแล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือ การกำหนด เทคนิคการเทรด

 

เทคนิคการเทรด

เทคนิคการเทรดที่ใช้ในการเทรดกับกลยุทธ์ Global Macro ได้แก่ การซื้อและถือ คือ การซื้อและคาดว่าราคาจะขึ้นก็ถือไปจนกว่าราคาจะถึงราคาเป้าหมาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำการปิด position หรือ ถ้าหากใครคิดว่าตัวเองจะสามารถเทรดโดยอาศัยจังหวะ Swing ก็สามารถเทรดโดยใช้ Long Only ในการเทรดปิดและเปิด position เมื่อมีการพักฐานและเข้าเทรดตามเครื่องมือ โดยไม่ส่งคำสั่ง Short เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ฝืนเทรนด์

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของการใช้กลยุทธ์การเทรดและเทคนิคในการเทรด Global Macro สำหรับการเทรดในพอร์ทเล็ก ๆ ซึ่งยังไม่รวมมุมมองด้านความเสี่ยง โดยทุกท่านสามารถใช้การปรับความเสี่ยงในการเทรดร่วมด้วย

 

ทีมงาน : thaibrokerforex.com

เส้น