วิธีลงทะเบียนสมัคร eToro เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่/พาสปอร์ต/บิลค่าน้ำ-ไฟ สำหรับการยืนยันตัวตน และการยืนยันที่อยู่
 • หน้าเว็ปไซต์ ไม่มีภาษาไทย และใช้เวลาในการตอบคำถามต่างๆ นาน

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และการยืนยันตัวตน

 • นำเม้าส์ไปชี้ที่คำว่า Trading

A screenshot of a website

Description automatically generated

 • เลือก CFC Trading
 • กดปุ่ม “Start Trading”

 • กรอกอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้น กดปุ่ม “Create Account”
 • ตั้งรหัสผ่าน ให้มีความยาวอยู่ระหว่าง 8-32 ตัวอักษร
 • ต้องใช้ทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก และอักขระพิเศษ
 • เข้าไปที่อีเมลที่สมัครไว้ และหาอีเมลที่ส่งมาจาก eToro
 • นำเลขที่ได้รับ มากรอกบนหน้าเว็บไซต์ จากนั้น กดปุ่ม “Activate Now”

 • กดปุ่ม “Continue”
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่มลูกศรไปทางขวา
 • กรอกข้อมูลประสบการณ์ในการเทรด
 • กดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • เลือกประสบการณ์ในการเทรด CFDs, Forex แล้วกดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • เลือกระดับความรู้ในการเทรด แล้วกดปุ่มลูกศรไปทางขวา
 • ในหัวข้อ Trading Knowledge Assessment ให้ตอบตามตัวอย่าง
 • กดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • กดตอบหัวข้อ คิดว่าจะเทรดอะไร แล้วกดปุ่มลูกศรไปทางขวา
 • เลือกกลยุทธ์ในการเทรด
 • กดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • เลือกจุดประสงค์ในการเทรด แล้วกดปุ่มลูกศรไปทางขวา
 • ตอบคำถาม คิดว่าจะฝากเงินกับ eToro เท่าไหร่
 • เลือกความเสี่ยง (สีเขียว กำไร/สีแดง ขาดทุน)
 • กดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • ตอบคำถามในหัวข้อ Does any of the following apply to you? ตามตัวอย่าง
 • กดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • เลือกแหล่งที่มาของรายได้ กด Done
 • เลือกอาชีพ
 • กดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • กดปุ่ม Confirm
 • กดปุ่ม Complete Verification

 • ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ โดยกรอกเบอร์โทรศัพท์
 • กดปุ่ม Send SMS
 • กรอกรหัสที่ได้จากข้อความ
 • กดปุ่ม Verify

 • เลือกเอกสารที่จะใช้ยืนยันตัวตน และกดปุ่ม Upload
 • เมื่ออัปโหลดสำเร็จแล้ว กดปุ่มลูกศรไปทางขวา
 • อัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่ โดยกดปุ่ม Upload
 • เมื่ออัปโหลดสำเร็จแล้ว กดปุ่มลูกศรไปทางขวา

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มลูกศรไปทางขวา
 • กดปุ่มลูกศรไปทางขวาอีกครั้ง

 • เช็คถูกหน้า 2 ข้อความนี้ แล้วกดปุ่ม Sign and Submit
 • กดปุ่ม Done
 • จะมีอีเมลส่งให้เซ็นต์แบบฟอร์ม ให้เซ็นต์และส่งกลับ
 • จะได้รับอีเมลยืนยันการเปิดบัญชี และการยืนยันตัวตนสำเร็จ