วิธีลงทะเบียนสมัคร FreshForex เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร / สัญญาเช่าอาคารพักอาศัย / ใบชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับการยืนยันที่อยู่
 • ขั้นตอนการรอตรวจสอบเอกสารใช้เวลานาน ประมาณ 1-2 วันทำการ

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม เริ่มแลกเปลี่ยน

 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ (เช่น 0662228888 ให้กรอกแค่ 662228888) และที่อยู่อีเมล
 • กดปุ่ม NEXT

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล) กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรอกรหัสที่ได้รับจากข้อความในอีเมล

 • กดปุ่ม เปิด แท้จริง บัญชีผู้ใช้

 • เปิดบัญชีสำเร็จ หน้าจอจะแสดงข้อมูลบัญชี สามารถนำไปใช้ในการซื้อขายได้เลย

 • ข้อมูลรายละเอียดบัญชี FreshForex และบัญชีซื้อขาย สามารถดูได้ทางข้อความที่ส่งจาก FreshForex ในอีเมล

 • นำเม้าส์ไปชี้ที่บริเวณดังรูป จากนั้นเลือก Confirm data
 • กรอกข้อมูลในช่องสีแดงให้ครบถ้วน

 • กรอกข้อมูลในช่องสีแดงให้ครบถ้วน

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารยืนยันที่อยู่
 • กด Attrach file (ลูกศรสีแดง) เพื่อเลือกไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน (หน้า-หลัง)
 • หากส่งไฟล์ 2 ไฟล์ (เอกสารยืนยันตัวตน) ไม่ได้ ให้อัปโหลดไฟล์ด้านหน้า แล้วกดส่งข้อมูล
 • จากนั้น อัปโหลดไฟล์ด้านหลัง แล้วกดส่งข้อมูลอีกครั้ง
 • กด Attrach file (ลูกศรสีส้ม) เพื่อเลือกไฟล์เอกสารยืนยันที่อยู่
 • เมื่ออัปโหลดไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ส่งข้อมูลไปยังผู้จัดการ

 • รอการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน (13.00 น.- 20.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาประเทศไทย)
 • ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
 • เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจาก FreshForex ถือว่ายืนยันตัวตนสำเร็จ