วิธีลงทะเบียนสมัคร GO Markets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

วิธีลงทะเบียนสมัคร GO Markets

1. เข้าสู่เว็บไซต์ GO Markets ที่ https://www.gomarkets.com/en/ หรือ https://www.gomarkets.com/th/ (สำหรับหน้าเว็บไซต์ภาษาไทย)

 • จากนั้นกดปุ่ม “เปิดบัญชี CFD”

2. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัญชี

 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
 • ใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัว และตัวพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัว
 • ใช้ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว (0-9) และอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว (!@#$%^&*.())
 • เมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

 • เลือกเอกสารข้อมูลประจำตัว เป็น “หมายเลขประจำตัวประชาชน”
 • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้กดเช็คถูกหน้าข้อความ “ฉันยินยอมให้เข้าสู่ตลาดตรวจสอบ…”
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดปุ่ม “ต่อไป”

4. เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการเทรด, ประเภทของบัญชี และสกุลเงิน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดปุ่ม “ต่อไป”

5. เลือกประสบการณ์การจ้างงาน และประสบการณ์การซื้อขาย

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดปุ่ม “ต่อไป

6. อ่านประกาศจากทาง GO Markets

 • เมื่อทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ให้กดเช็คถูกหน้าข้อความ “ฉันเข้าใจและยอมรับว่าตลาดอาจต่างออกไป…”
 • กดเช็คถูกหน้าข้อความ “ฉันยินยอมให้เต็มและแจ้งให้เข้าสู่ตลาด…”
 • และข้อความ “ฉัน/เรา ขอความยินยอมที่เต็มไปด้วยความยินยอมของฉัน…”
 • จากนั้น กดปุ่ม “ส่ง”

7. เข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

 • หากไม่ใช่พลเมือง หรือผู้อยู่อาศัยในเทศสหรัฐอเมริกา ให้เลือก “Other”
 • จากนั้นกดปุ่ม “CONTINUE”

8. เลือกประเทศ และอัปโหลดรูปภาพบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้า)

 • ต้องเห็นข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน และเห็นทุกมุมของบัตรประจำตัวประชาชน
 • จากนั้นกดปุ่ม “NEXT”

9. ตรวจสอบภาพที่อัปโหลดอีกครั้ง

 • หากต้องการแก้ใข ให้กดปุ่ม “EDIT” และทำซ้ำข้อที่ 8
 • หากไม่ต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม “NEXT”

10. รอผลการยืนยันตัวตน เมื่อหน้าจอแสดงภาพนี้ ถือว่าการยืนยันตัวตนสำเร็จ สามารถทำการซื้อขายได้ทันที