วิธีลงทะเบียนสมัคร IUX markets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

A screen shot of a planet

Description automatically generated

1. เข้าสู่เว็บไซต์ IUX markets ที่ https://www.iuxmarkets.com/th (สำหรับหน้าเว็บไซต์ภาษาไทย)

 • จากนั้นกดปุ่ม “Open an Account”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

2. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัญชี

 • เลือกประเทศ
 • กรอกอีเมล์ และรหัสผ่าน
 • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้กดเช็คถูกหน้าข้อความ “ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและนโยบายของ IUX markets”
 • จากนั้น กดปุ่ม “ดำเนินการ”

Screenshot of a screenshot of a login screen

Description automatically generated

3. จะมีข้อความว่า “กรุณายืนยันอีเมล์”

 • เปิดอีเมล์ที่สมัครไว้ เลือกข้อความจาก IUX markets แล้วกด “ยืนยันตอนนี้”
 • จะขึ้นข้อความว่า “ยืนยันตัวตนสำเร็จ”
 • จากนั้น กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

A screenshot of a chat box

Description automatically generated

4. กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้น กดปุ่ม “ดำเนินการ”

 • หากต้องการโบนัส ให้อ่านเงื่อนไข และให้กดเช็คถูกหน้าข้อความ “You have read the details..” จากนั้นกดปุ่ม “Get bonus”
 • หากไม่ต้องการ ให้กดกากบาทออกได้เลย

A screenshot of a login screen

Description automatically generated

5. กดปุ่ม “ต่อไป” เรื่อย ๆ จนสามารถเข้าสู่หน้าเลือกประเภทบัญชีได้

 • เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเปิดบัญชี และกรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการ”

A screenshot of a login page

Description automatically generated

6. กดปุ่ม “อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป” หรือ “อัพโหลดไฟล์” เพื่อทำการส่งเอกสารยืนยันตัวตน (รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

 • เมื่ออัพโหลดสำเร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ดำเนินการ”
 • ขั้นตอนการตรวจสอบตัวตน ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ยืนยัน”
 • กดปุ่ม “เพิ่มบัญชีเทรด”

A screenshot of a login form

Description automatically generated

7. เลือกประเภทของบัญชี จากเมนูแนะนำ หรือ Pro ก็ได้ ตามที่ต้องการ

 • จากนั้นกดปุ่ม “บัญชี MT5” หากต้องการเปิดบัญชีจริง
 • หากต้องการเปิดบัญชีทดลอง ให้กดปุ่ม “บัญชีทดลอง”
 • เลือกค่าเลเวอเรจ และกำหนดรหัสผ่าน
 • จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน” และเมื่อมีข้อความแสดงว่า “ยินดีด้วย คุณได้สร้างบัญชีซื้อขายสำเร็จแล้ว” พร้อมกับหมายเลขบัญชีซื้อขาย นั่นหมายความว่าสามารถทำซื้อขายโดยใช้บัญชีนี้ได้เลย

A screenshot of a login form

Description automatically generated