วิธีลงทะเบียนสมัคร LiteFinance เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

A black desk with a pen and a phone Description automatically generated

วิธีลงทะเบียน

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.litefinance.org
 2. คลิกปุ่ม “การลงทะเบียน”
 3. เลือกประเทศ “ไทย”
 4. ใส่ E-mail ของคุณ
 5. ตั้งรหัสผ่าน โดยต้องมีตัวอักษรและตัวเลข
 6. คลิกปุ่มสี่เหลี่ยม เพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลง
 7. คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน”

A screenshot of a computer Description automatically generated

วิธียืนยันตัวตน

 1. ยืนยัน E-mail

1.1 คลิกไปที่ “บัญชีจริง” ด้านบน

1.2 เลื่อนแถบและคลิกไปที่ “ยืนยัน”

1.3 คลิกปุ่ม “ยืนยัน” สำหรับ E-mail

1.4 ใส่ E-mail ของคุณ

1.5 คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

A screenshot of a computer Description automatically generated

2. เข้าไปที่ E-mail ที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่

  • คัดลอกหมายเลขรหัส ที่ทางโบรกเกอร์ส่งมาให้เรา
  • กรอกรหัสที่นำมาจาก E-mail
  • คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

A screenshot of a computer Description automatically generated

3. ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

  • คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ตรงแถวเดียวกับโทรศัพท์
  • ใส่หมายเลขโทรศัพท์
  • คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

A screenshot of a computer Description automatically generated

4. เข้าไปที่ข้อความบนมือถือ

  • คัดลอกรหัสที่ระบบส่งเข้ามา
  • นำรหัสมาใส่ช่องว่าง
  • คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

A screenshot of a computer Description automatically generated

5. การยืนยันตัวตน

  • แถวเดียวกับการยืนยันตัวตน
  • ใส่ชื่อและนามสกุล
  • เลือกเพศ
  • ใส่วัน/เดือน/ปีเกิด (ปีเกิดเป็น ค.ศ.)
  • คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

A screenshot of a computer Description automatically generated

6. ยืนยันด้วยบัตรประชาชน

  • ระบบจะให้เรายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน คลิกไปที่ “เพิ่มไฟล์”
  • จากนั้นถ่ายรูปบัตรประชาชน แล้วกดอัพโหลด ระบบจะขึ้นแถบสีเขียวว่า “เอกสารอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว”
  • คลิกไปที่ “ดำเนินการต่อ”

Screens screenshot of a chat Description automatically generated

7. หลักฐานที่อยู่

  • แถวเดียวกับหลักฐานที่อยู่
  • เลือกประเทศ “ไทย”
  • ใส่ภูมิภาค (ตำบล / อำเภอ)
  • ใส่เมือง (จังหวัด)
  • ใส่ที่อยู่ (บ้านเลขที่)
  • ใส่รหัสไปรษณีย์
  • คลิกไปที่ “ดำเนินการต่อ”

Screens screenshot of a computer Description automatically generated

. 8. ใส่หลักฐานที่อยู่

  • ระบบจะให้เราอัพโหลดไฟล์ที่จะสามารถยืนยันที่อยู่ของเราได้ เช่น บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟ บิลโทรศัพท์ หรือเอกสารทางการเงิน เป็นต้น โดยคลิกไปที่ “เพิ่มไฟล์”
  • ถ่ายรูปเอกสาร ที่เรานำมาใช้เป็นหลักฐานที่อยู่ จะต้องเห็นชื่อ และที่อยู่อย่างชัดเจน (ในตัวอย่างใช้เป็นเอกสารทางการเงิน)

A screenshot of a computer Description automatically generated

9. การยืนยันหลักฐานที่อยู่

  • เมื่ออัพโหลดเอกสารสำเร็จ ระบบจะขึ้นแถบเขียวว่า “เอกสารอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว”
  • คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

A screenshot of a computer Description automatically generated

วิธีการเปิดบัญชี

 1. ขั้นตอนการเลือกเปิดบัญชี
  • คลิกไปที่ 3 ขีดด้านบน
  • คลิกปุ่ม “Meta Trader”
  • เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกปุ่ม “เปิดบัญชี”

Screens screenshot of a computer Description automatically generated

2. ตั้งค่าบัญชีเทรด

2.1 เลือกประเภทบัญชีเทรด

2.2 เลือกตั้งค่า Leverage

2.3 เลือกสกุลเงิน

2.4 คลิกปุ่ม “เปิดบัญชีเทรด”

2.5 ระบบจะแจ้งว่า “บัญชีเทรดได้สร้างขึ้นแล้ว”

A screenshot of a computer Description automatically generated

3. เข้าไปที่ E-mail ของเรา จะมี E-mail แจ้งว่า “สร้างบัญชีเทรดใหม่เรียบร้อยแล้ว

A screenshot of a phone Description automatically generated