วิธีลงทะเบียนสมัคร Moneta Markets เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ / พาสปอร์ต สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร / สัญญาเช่าอาคารพักอาศัย / ใบชำระค่าสาธารณูปโภค สำหรับการยืนยันที่อยู่
 • ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชี จนถึงยืนยันตัวตนสำเร็จ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี และยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม เปิดบัญชีจริง

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป

 • กรอกข้อมูลที่อยู่อาศัยให้ครบถ้วน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงินให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป
 • สามารถตอบตามความจริงได้เลย หรือตอบตามตัวอย่างก็ได้

 • ตั้งค่าบัญชี
 • เช็คถูกหน้าข้อความ “ฉันยอมรับเงื่อนไขด้านล่างนี้” จากนั้น กดปุ่ม ถัดไป

 • ขั้นตอนการอัปโหลดเอกสาร
 • เลือก อัปโหลด (ลูกศรสีแดง) เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
 • เลือก อัปโหลด (ลูกศรสีส้ม) เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • อัปโหลดเอกสารสำเร็จ รอการตรวจสอบเอกสาร (ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

 • ตรวจสอบข้อความในอีเมล หากได้รับข้อความดังตัวอย่าง = เปิดบัญชี และยืนยันตัวตน สำเร็จ

3. การเข้าใช้งานบัญชี

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 • จะมีข้อความส่งมาในอีเมล หัวเรื่อง “Client Portal Access”
 • จะมีรายละเอียด อีเมล และรหัสผ่าน สามารถนำไปใช้ log in ได้เลย
 • เมื่อ log in เข้าครั้งแรก เราจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่เองได้
 • กดปุ่ม แก้ไขรหัสผ่านพื้นที่สมาชิก
 • กดปุ่ม ตกลง = เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ