วิธีลงทะเบียนสมัคร Windsor Brokers เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

การลงทะเบียนสมัครเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนกับโบรกเกอร์ Windsor Brokers ข้อมูลต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และข้อมูลทั้งหมดต้องตรงกับเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้ข้อมูลตรงกันในขั้นตอนการยืนยันตัวตนและให้ผ่านในการตรวจสอบหลักฐานจริง ซึ่งท่านสามารถทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำให้อย่างละเอียด สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนมาก่อน ก็สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้

1. การสมัครเปิดบัญชี

 • เข้าสู่เว็บไซต์ https://th.windsorbrokers.com/
 • เมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ กด เปิดบัญชี ที่มุมบนขวา

 • เว็บไซต์จะนำเข้าสู่หน้า สมัครใช้งาน
 • เลือกประเทศของท่าน (สัญชาติ หรือ ประเทศที่อยู่ในเอกสารยืนยันตัวตน)
 • กรอกชื่อ นามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องใส่เลข 0 ข้างหน้า เช่นเบอร์ท่านคือ 08765432xx ให้ใส่ 8765432xx
 • กรอกอีเมลูและรหัสผ่าน ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง
 • รหัสผ่านต้องประกอบด้วย ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข รวมกันไม่ต่ำกว่า 8 ตัว
 • ติ๊กถูกที่ช่อง ฉันยืนยันว่าฉันไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกา
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้น กด สมัครใช้งาน

 • เว็บไชต์จะนำท่านเข้าสู่หน้าสมากชิก
 • โบรกเกอร์จะส่งเมล์ยืนยันการสมัครไปยังอีเมล์ที่ท่านได้กรอกไว้
 • หากไม่ได้รับอีกเมล์ ให้กด ส่งอีเมล์อีกครั้ง

 • ให้เราเข้าไปตรวจสอบอีเมล์
 • กดยืนยันอีเมล์ของคุณ
 • เมื่อกดยืนยัน เว็บไซต์จะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์ WindsorBrokers
 • เป็นการยืนยันการสมัครเรียบร้อย แล้วเข้าสู่ระบบตามปกติ เพื่อทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนต่อไป

 • เมื่อเรากด ยืนยันที่อยู่อีเมล์ เว็บไซต์จะนำไปสู่หน้าเว็บไชต์
 • เข้าสู่ระบบโดยใส่อีเมล์และรหัสผ่านที่เราได้กรอกไว้ตั้งแต่ตอนแรก

 • เมื่อเข้าสู่ระบบ เราต้องกรอกข้อมูลโปรไฟล์ที่โบรกเกอร์ต้องการให้ครบถ้วน และข้อมูลต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • กดไปที่ กรอกโปรไฟล์ มุมขวาเพื่อกรอกข้อมูล

 • จากนั้นจะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว
 • เลือกคำนำหน้าชื่อ และเลือก วัน เดือน ปี เกิด ให้ตรงกับบัตรประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตน
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้กด ถัดไป

 • จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลติดต่อและที่อยู่
 • กรอกที่อยู่, บ้านเลขที่/ถนน, แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
 • จะเขียนแบบทางการอังกฤษ หรือเขียนแบบทับศัพท์ก็ได้
 • เลือกประเทศของท่าน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้กด ถัดไป

 • จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลของนักลงทุน
 • สถานะการจ้างงาน, ที่มาของรายได้, ระดับการศึกษา ตามความจริง
 • รายได้ต่อปี (USD), มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (USD)
 • เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้กด ถัดไป

 • จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลความคาดหวังจากการเทรด
 • ใส่ปริมาณการเทรดต่อเดือน, คุณเทรดบ่อยแค่ไหนต่อเดือน
 • จุดประสงค์การเทรดของคุณ
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วจากนั้น ให้กด ถัดไป

 • จะเข้าสู่หน้าเลือกประสบการณ์ในการเทรด
 • ถ้ามีประสบการณ์จะถามข้อมูล ว่า เคยมีประสบการณ์การเทรดมากี่ปี และ เทรดกี่ครั้งต่อปี
 • ถ้าไม่มีประสบการณ์ จะมีคำถามเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งเป็นคำถามง่ายๆ
 • เมื่อตอบคำถามได้แล้ว ให้กด ถัดไป

 • จะเข้าสู่หน้าเลือก Leverage
 • เลือก Leverage ตามความต้องการ แล้วกด ถัดไป

 • หน้าสุดท้ายเป็นคำชี้แจงลูกค้า
 • ให้ติ๊กถูกทั้งสองข้อ ยืนยันและรับทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 • จากนั้นกด เรียบร้อย เป็นการกรอกข้อมูลโปรไฟล์เสร็จสมบูรณ์

 • เมื่อกรอกข้อมูลโปรไฟล์เรียบร้อย เว็บไซต์จะเด้งไปที่หน้า สร้างบัญชีโดยอัติโมติ
 • เลือก สกุลเงิน, ประเภทบัญชี
 • ยืนยันรหัสผ่านพอร์ทัลปัจจุบัน
 • จากนั้นกด สร้างบัญชี

 • เมื่อกดสร้างบัญชีเสร็จเรียบร้อย ให้กลับไปเช็คที่อีเมล์ของท่าน
 • ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเปิดบัญชีสำเร็จ และข้อมูลการเข้าเทรดของท่าน แนะนำให้บันทึกข้อมูลฉบับนี้ไว้

 • สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือการยืนยันตัวตน ให้เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันที่อยู่

2. การยืนยันตัวตน

 • เข้าไปที่หน้าสมาชิกของเว็บไซต์ กดไปที่ อัปโหลดเอกสาร

 • ในหน้าอัปโหลดเอกสาร ให้เราเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการยืนยันตน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • แนะนำให้ใส่ลายน้ำบนเอกสาร เขียนว่า “ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนกับโบรกเกอร์ WindsorBrokers”
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเสร็จ กรอก เลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต วันที่หมดอายุ
 • เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วจากนั้นกด ส่งหลักฐานการระบุตัวตน

 • หน้าถัดมาจะเป็นการอัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่
 • เลือกเอกสารที่จะใช้ยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สำเนาบิลค่าสาธารณูปโภค, หนังสือรับรองภาษี
 • ใบแจ้งยอดธนาคาร, สัญญาที่อยู่อาศัยหรือสัญญาเช่า
 • เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเป็นชื่อของคุณ และ แสดงที่อยู่ของคุณ
 • สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้การยืนยันได้หากมีที่อยู่ที่ถูกต้อง
 • แนะนำให้ใส่ลายน้ำบนเอกสาร เขียนว่า “ใช้สำหรับการยืนยันที่อยู่กับโบรกเกอร์ WindsorBrokers”
 • เมื่ออัปโหลดเอกสารเสร็จ ใส่วันที่ออกบัตร
 • จากนั้นกด ส่งหลักฐานแสดงที่อยู่

 • ตัวอย่างการใส่ลายน้ำ ให้ใส่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน และเอกสารยืนยันที่อยู่

 • หลังจากอัปโหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อย รอประมาณ 1-2 ชั่วโมงในการตรวจสอบ
 • เมื่อผ่านการตรวจสอบ จะได้รับอีเมลการยืนยันการเปิดบัญชีสำเร็จ
 • เปิดเมล์ที่ได้รับแล้ว กด ฝากเงิน จะลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ ทำการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
 • เป็นอันเสร็จการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนกับโบรกเกอร์ Windsor Brokers แบบสมบูรณ์

 • หลังจากนี้ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชี เพื่อทำการเทรดได้เลย