บทเรียน forex ป.ตรี ปีที่ 4: สรุปสาระสำคัญการเทรด Forex

 
 

สรุปสาระสำคัญการเทรด Forex

สรุปสาระสำคัญการเทรด Forex มีอีกเรื่องที่สำคัญ คือ Risk Reward เนื่องจาก Risk Reward ที่ดีจะกำหนดกำไรขาดทุนในระยะยาว การกำหนด Risk Reward ไม่ได้กำหนดโดยเราแต่กำหนดโดยตลาดและจุดเข้าเทรด เพื่อให้ได้กำไร อย่างน้อยเราต้องมี Risk Reward เท่ากับ 1:1 อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือ การกำหนด ความเสี่ยงต่อการเทรด โดยแต่ละครั้งความเสี่ยงควรไม่เกิน 2 % ของพอร์ทลงทุน ความเสี่ยงนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันจะกลายเป็นปัญหาลุกลามถ้าหากเราไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้  โดยการควบคุมความเสี่ยงที่ดีที่สุด คือ การตั้ง Stop loss และ การกำหนด Leverage ให้เหมาะสม

“ตลอดบทเรียนปริญญาตรี ปี 4 ที่ผ่านมาผมทำเนื้อหาสรุปก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาระดับปริญญาโทกันครับ โดยได้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการเทรดในระดับปริญญาตรี ปี 4 ไว้ดังนี้”

อย่าลงทุนในเงินที่คุณเสียไม่ได้

หลายคนที่เข้ามาในตลาดแล้วย่ามใจ ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเทรด เสร็จแล้วต้องมาพบกับการล้างพอร์ทจะเป็นหนี้เอาโดยไม่รู้ตัว แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับ การเทรดที่ดีต้องการ mindset ที่ดี การที่จะมี mindset ในการเทรดที่ดีได้นั้นจะต้องมีสภาพจิตใจที่พร้อม และการเอาเงินที่คุณเสียไม่ได้มาเทรดนั้นไม่ได้ทำให้คุณได้เปรียบเลยเพราะคุณจะกังวล กับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าหากคุณขาดทุนในเดือนนั้น ถ้าหากคุณหาเงินคืนไม่ได้ในเดือนนั้น คุณจะรู้สึกกังวลและการเทรดจะไม่ง่ายสำหรับคุณอีกต่อไป

เงินกู้ในการเทรด
ภาพที่ 1 เงินกู้ในการเทรด

สำหรับเทรดเดอร์แล้ว การตั้งให้ตัวเองมี Mindset ที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เงินทุนเริ่มต้นที่เราไม่กังวลเลย และพร้อมที่จะเสียมันไปได้จึงเป็นเรื่องที่พึงกระทำ การใช้เงินออมตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเงินคนอื่นจึงลดความกดดันไปได้มาก

การกำหนด Risk Reward อย่างน้อย 1:1

การกำหนด Risk Reward อย่างน้อยต้องกำหนดให้ที่ 1:1 เราไม่ได้กำหนดแต่ว่า ผู้ที่กำหนด Risk Reward คือ ตลาด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถกำหนดได้ ขึ้นอยู่กับจังหวะเข้าเทรดของเรา เพราะถ้าหากเราเข้าเทรดไม่ดี Risk Reward จะไม่สูง หลายตำราอาจจะบอกว่า การเทรดที่ดีควรจะตั้ง Risk Reward เท่ากับ 1:3 แต่อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรากำหนดได้ ดังนั้น การกำหนด Risk Reward ควรกำหนดให้เท่ากับ 1:1 ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ควรเทรด

Risk Reward ในกราฟจริง
ภาพที่ 2 แสดง Risk Reward ในกราฟจริง

อย่างไรก็ตามการกำหนด Risk Reward เป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะว่า มันไม่เคยเป็นไปตามอย่างที่เราคิดอย่งง่ายดายทุกครั้ง ในสถานการณ์จริง การเทรดนั้นต้องปรับตามความเหมาะสมของการเคลื่อนไหวของราคา

การควบคุมความเสี่ยงให้ไม่เกินกำหนด

การควบคุมความเสี่ยงในการเทรดให้ไม่เกินกำหนด คือ การกำหนดความเสี่ยงไม่ให้เกิน 2 % ในการเทรด 1 ครั้ง ซึ่งนั่นเป็นเนื้อหาตามบทเรียนที่เราได้กำหนดไว้ การคุมความเสี่ยงไม่ให้มันเกินตั้งแต่แรกจะไม่เกิดปัญหาในตอนที่เทรด

ในบทเรียน ความเสี่ยงจากการเทรด จะกลายเป็นความเสี่ยงของระบบเทรด เพราะถ้าหากเราสะสม Loss ไว้ระบบเทรดจะเผชิญกับปัญหา และเมื่อระบบเทรดเผชิญกับปัญหาในการเทรดจะสร้างปัญหาให้กับพอร์ทลงทุนตามมาเป็นลำดับ

ควบคุม Leverage ให้คงที่

การแก้ไขความเสี่ยงที่สำคัญ คือ การปรับ Leverage ให้เหมาะสม สำหรับ Leverage ที่เหมาะสมในการเทรดนั้น อาจจะน้อยคือ 1: 10 – 1 : 50  ซึ่งการกำหนด Leverage เพียง 1 : 50 นั้นจะทำให้การใช้ Margin สำหรับการวางประกันใช้เยอะ ทำให้การส่ง Order Lot ขนาดใหญ่นั้นทำไม่ได้ นั่นทำให้ความเสี่ยงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น การใช้ Leverage ควบคุมความเสี่ยงจึงได้ผลดี