วิธีลงทะเบียนสมัคร Forex.com เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • ยืนยันตัวตน : บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
 • ยืนยันที่อยู่ : บิลค่าน้ำค่าไฟ, รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือรายการเดินบัญชีบัตรเครดิต

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม “OPEN AN ACCOUNT”

 • เลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการ แนะนำให้เลือก Standard account หรือ MetaTrader 4
 • กดปุ่ม “OPEN STANDARD ACCOUNT”

 • เลือกประเทศที่อาศัย
 • กรอกอีเมล
 • ตั้ง Username โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • มีความยาว 8-50 ตัวอักษร
  • ตัวอักษรพิเศษที่ใช้ได้คือ – _ @
  • หรือเลือกจากที่เว็บไซต์แนะนำก็ได้
 • ตั้งรหัสผ่านโดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • มีความยาว 8-15 ตัวอักษร
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
  • ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
  • ตัวเลข 1 ตัว
  • สัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษ 1 ตัว คือ ! # $ % & ‘ ( ) * + , – . / : ; = ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~
  • เช่น AbCd1234!

 • เลือกคำนำหน้าชื่อ
 • กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย
 • กรอกวันเดือนปีค.ศ.เกิด
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ตัดเลขศูนย์ด้านหน้าออก
  • เช่น เบอร์โทรศัพท์ 0667778888 ให้กรอก 667778888
 • กดปุ่ม “SAVE AND CONTINUE”

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ ถ้าไม่มีให้กรอก “-“

 • เลือกสัญชาติ ประเทศและจังหวัดที่เกิด
 • กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากไม่มีให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน
 • หากจ่ายภาษีเพียงประเทศเดียวให้เลือก “Yes”
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นกดปุ่ม “CONTINUE”

 • เลือกสถานภาพการจ้างงาน
 • เลือกสกุลเงินสำหรับบัญชีเทรด แนะนำให้เลือก USD
 • เลือกรายได้ต่อปี หน่วย USD (10,000 USD ประมาณ 360,000 บาท)
 • โดยรวมรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ เช่น เงินเดือน บำนาญ ดอกเบี้ย เงินปันผล รายได้จากการให้เช่า ฯลฯ

 • เลือกความมั่งคั่งสุทธิ หน่วย USD (เลือกขั้นต่ำ 5,000 USD ประมาณ 180,000 บาท)
 • โดยความมั่งคั่ง คือ ค่าของทรัพย์สินทั้งหมดของคุณ (บ้าน รถ การลงทุน เงินออม ฯลฯ) ลบด้วยหนี้สินทั้งหมด (สินเชื่อจดจำนอง สินเชื่อ หนี้บัตรเครดิต ฯลฯ)
 • เลือกแหล่งที่มาของเงินทุน
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเทรดสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

 • กรอกจำนวนเงินฝากที่คิดจะฝากครั้งแรก หน่วย USD (ขั้นต่ำ 100 USD)
 • เลือกจำนวนครั้งที่คิดจะเทรดต่อเดือน จากนั้นกดปุ่ม “CONTINUE”

 • กดปุ่ม “I have read”
 • กดสองปุ่มนี้หากต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับตลาด โปรโมชั่นของเว็บไซต์ ฯลฯ
 • กดปุ่ม “SUBMIT”

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “UPLOAD DOCUMENTS”

 • ข้อมูลในเอกสารต้องตรงกับที่กรอกไปในตอนต้น
 • กดปุ่ม “UPLOAD DOCUMENTS”
 • อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน : บัตรประชาชน, พาสปอร์ต หรือใบขับขี่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • กดปุ่ม “UPLOAD DOCUMENTS”
 • อัปโหลดเอกสารแสดงที่อยู่ : บิลค่าน้ำค่าไฟ, รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือรายการเดินบัญชีบัตรเครดิตเป็นไฟล์ pdf ได้ โดยเอกสารจะต้องแสดงชื่อเต็มและที่อยู่ที่ระบุในตอนต้น

 • เมื่ออัปโหลดแล้วจะขึ้นสัญลักษณ์นาฬิกาสีเหลือง
 • หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ “Accounts” จะขึ้นข้อความว่า “In review“
 • ให้รอระบบทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยระบบจะแจ้งทางอีเมล
 • การตรวจสอบอาจใช้เวลาถึง 2 วันและจะไม่สามารถฝากได้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบเรียบร้อย