วิธีลงทะเบียนสมัคร GOFX เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้ / สิ่งที่ต้องรู้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่/หนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตขับขี่ สำหรับการยืนยันตัวตน
 • ใช้บัตรประจำตัวประชาชนจะง่ายที่สุด!

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การเปิดบัญชี

 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

A person in a red suit

Description automatically generated

 • กดปุ่ม สมัครสมาชิก

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • กดปุ่ม ถัดไป
 • ตั้งรหัสผ่าน
 • กดปุ่ม ยืนยันการตั้งค่ารหัสผ่าน

 • เข้าไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และเลือกข้อความจาก GOFX Limited
 • กดปุ่ม Click here!
 • กดปุ่ม OK

 • กดปุ่ม เริ่มต้นบัญชี

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • กดปุ่ม เสร็จสิ้น

 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบบัญชี
 • กดปุ่ม เปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีสำเร็จ
 • เมื่อเข้าไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี สามารถใช้ซื้อขายได้เลย

3. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม ยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม ยืนยัน
 • กดปุ่ม ส่งรหัส OTP
 • กรอกรหัสที่ได้รับในช่อง รหัสยืนยัน 6 หลัก
 • กดปุ่ม ยืนยัน OTP

 • กดปุ่ม อัปโหลด
 • กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
 • กดปุ่มบันทึกข้อมูล

 • กดปุ่ม อัปโหลด
 • อัปโหลดเอกสาร โดยเซ็นเอกสารบนกระดาษดังตัวอย่าง
 • กดเพื่ออัปโหลด
 • กดปุ่ม ถัดไป

 • อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวต
 • กดเพื่ออัปโหลด
 • กดปุ่ม เสร็จสิ้น
 • รอการตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที
 • หากหน้าจอแสดงดังภาพ = ยืนยันตัวตนสำเร็จ