วิธีลงทะเบียนสมัคร Vantage เปิดบัญชี และยืนยันตัวตนอย่างละเอียด (อับเดต 2024)

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต

1. เข้าสู่หน้า Website

2. การสมัคร Website

 • กดปุ่ม “ลงทะเบียน” จากนั้นกดปุ่ม “เริ่มต้นซื้อขาย”

 • เลือกประเทศ
 • กรอกอีเมล จากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งรหัส”
 • กรอกรหัสที่ได้รับทางอีเมล
 • ตั้งรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านต้องตรงเงื่อนไขดังนี้
  • 8-16 อักขระ + ตัวเลข (0-9)
  • การผสมผสานของตัวอักษร (A-Z, a-z)
  • อักขระพิเศษ (เช่น ,!@#s%^&)
  • เช่น AbCd1234!
 • เลือก “บุคคล”
 • กดปุ่ม “ฉันไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา”
 • กดปุ่ม “ยินยอมให้ใช้ข้อมูล”
 • กดปุ่ม “สร้างบัญชี”

 • กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาไทย
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

3. การเปิดบัญชี

 • เลือกรูปแบบบัญชีที่ต้องการ
 • กดปุ่ม “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว”
 • กดปุ่ม “ถัดไป”

4. การยืนยันตัวตน

 • กดปุ่ม “การยืนยัน id”
 • ถ้ากล่องข้อความที่เขียนว่า “การยืนยัน id” ไม่ขึ้น สามารถกดปุ่ม “การตรวจสอบ” ดังรูป

 • เลือกบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • กรอกเลขประจำตัว
 • กดปุ่ม “อัปโหลด” เลือกรูปภาพบัตรประจำตัว จากนั้นกดปุ่ม “ส่ง”

 • หลังจากกดส่งจะขึ้นกล่องข้อความนี้ ให้รอระบบทำการตรวจสอบ

 • หากระบบตรวจสอบเสร็จสิ้นจะขึ้นหน้าจอแบบนี้
 • บัญชีที่เปิดไว้จะมีสัญลักษณ์ “ใช้งาน” แบบนี้

 • กดปุ่ม “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อเช็คว่าการตรวจสอบสมบูรณ์หรือไม่ ได้ดังรูป
 • ถ้าขึ้นว่าสมบูรณ์ = ยืนยันตัวตนสำเร็จ